dr Urszula Wysocka

Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Ekspert w obszarze bankowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowczynią w Wyższej Szkole Bankowej. Współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie tworzenia i realizacji strategii rozwoju, podnoszenia efektywności biznesowej i sprzedażowej, tworzenia projektów kreowania wartości dla klientów oraz projektów partnerskich, rozwoju w świecie fintech i zarządzania ryzykiem.

W trakcie kariery zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach – komercyjnej, spółdzielczej, a także od strony nadzorczej oraz z poziomu makroekonomicznego. Uczestniczyła w projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do najbardziej znanych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska (BZ WBK S.A.) oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Zarządzała i brała udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu rynku finansowego oraz bankowości (KNF, ZBP). W ICAN Institute realizowała projekty partnerskie z instytucjami finansowymi oraz wdrażała ICAN Business Advisor.

Jest też ekspertką w Klubie CFO działającym w ramach ICAN Institute oraz autorką licznych opracowań naukowych, artykułów w prasie branżowej oraz projektów szkoleniowych, konsultingowych i edukacyjnych.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.