dr Urszula Wysocka

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
dr Urszula Wysocka, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Ekspert w obszarze bankowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowczynią w Wyższej Szkole Bankowej. Współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie tworzenia i realizacji strategii rozwoju, podnoszenia efektywności biznesowej i sprzedażowej, tworzenia projektów kreowania wartości dla klientów oraz projektów partnerskich, rozwoju w świecie fintech i zarządzania ryzykiem.

W trakcie kariery zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach – komercyjnej, spółdzielczej, a także od strony nadzorczej oraz z poziomu makroekonomicznego. Uczestniczyła w projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do najbardziej znanych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska (BZ WBK S.A.) oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Zarządzała i brała udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu rynku finansowego oraz bankowości (KNF, ZBP). W ICAN Institute realizowała projekty partnerskie z instytucjami finansowymi oraz wdrażała ICAN Business Advisor.

Jest też ekspertką w Klubie CFO działającym w ramach ICAN Institute oraz autorką licznych opracowań naukowych, artykułów w prasie branżowej oraz projektów szkoleniowych, konsultingowych i edukacyjnych.