Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Paweł Holas

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Paweł Holas, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Mindfulness
  • Compassionate leadership

Doktor hab. n. med., współzałożyciel i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM. Założył Instytut Uważności i Psychoterapii. Jest prezesem Fundacji Rozwoju Mindfulness, w ramach której realizuje szkolenia nauczycielskie w MBCT we współpracy z Oxford Mindfulness Center. Pełni również funkcję kierownika studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS oraz członka Mindfulness International Integrity Network. Jest uczniem Jona Kabat-Zinna, twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR).

Jako pracownik akademicki (obecnie na Wydziale Psychologii UW) prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady. Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi, realizując projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz współczucia.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.