Grzegorz Pisarczyk

Doświadczony Trener, Mentor i Konsultant z 12-letnim doświadczeniem. Ekspert w budowaniu silniejszych zespołów
Grzegorz Pisarczyk, Doświadczony Trener, Mentor i Konsultant z 12-letnim doświadczeniem. Ekspert w budowaniu silniejszych zespołów

Ekspert w budowaniu silniejszych zespołów. Przeprowadził ponad 200 godzin szkoleń podczas ponad 50 sesji szkoleniowych dla ponad 500 uczestników. Prowadzi warsztaty z zakresu budowania zespołu dla polskich funduszy VC w celu zbudowania zaufania i poprawy współpracy wewnątrz zespołu oraz warsztaty planowania strategicznego w celu zdefiniowania wizji, strategii i wdrożenia systemu ustalania celów OKR (Objectives and Key Results).

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.