Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW „ICAN Management Review”

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani publikacją swojego artykułu w magazynie „ICAN Management Review”, bądź też na stronie internetowej tego magazynu (ICAN.pl), prosimy o podesłanie krótkiego konspektu planowanego materiału na adres: redakcja@ican.pl

KONSPEKT POWINIEN ODPOWIADAĆ NA PYTANIA:

 1. Jaka jest główna idea artykułu?

 2. Co sprawia, że idea jest nowa, nieoczywista, oryginalna?

 3. Jakie praktyczne znaczenie artykuł będzie mieć dla naszych odbiorców: menedżerów wyższego i średniego szczebla, liderów?

 4. Czy tezy w artykule poparte są praktycznym doświadczeniem bądź badaniami naukowymi? Jeśli tak prośba o szczegóły.

 5. Jakie kompetencje autora pozwalają mu podjąć temat?

WSKAZÓWKI DODATKOWE:

 1. Teksty powinny poruszać tematy z różnych obszarów biznesu, w tym: zarządzania, przywództwa, strategii, innowacji, finansów, sprzedaży, marketingu, HR itp.

 2. Koncentrujemy się na treściach opartych na badaniach lub doświadczeniach praktyków biznesu.

 3. Artykuły powinny pełnić rolę inspirującą, czyli zachęcać czytelników do działania lub wdrażania pewnych rozwiązań w ich firmach.

 4. Teksty powinny poruszać konkretne tematy biznesowe i odpowiadać zainteresowaniom naszych czytelników, a więc przedsiębiorców, menedżerów i liderów. Niewskazane są treści zbyt ogólne i oczywiste.

 5. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego, reklamującego konkretny produkt lub usługę, z którą związany jest autor.

WSKAZÓWKI DLA TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH ON‑LINE:

 1. Optymalna długość publikowanego tekstu to 5–9 tysięcy znaków (ze spacjami). Maksymalna długość to 10 tysięcy znaków. Jeśli temat jest wyjątkowo ciekawy, a jego wyczerpanie wymaga dłuższej formy – istnieje możliwość rozbicia materiału na dwie lub więcej części.

 2. Teksty powinny być podzielone na krótkie akapity (do 5 zdań). Przy dłuższych tekstach prosimy o zastosowanie śródtytułów, oddzielających bloki 3–4 akapitów.

 3. Bardzo ważny jest tytuł – najczęściej to on jest pierwszym (i ostatnim!) narzędziem zwracania uwagi czytelnika i dlatego jego jakość decyduje o tym, czy czytelnik w ogóle przeczyta tekst. Bardzo dobrze sprawdzają się pytania („Czego nauczyło mnie wprowadzenie nowego produktu?”) oraz listy („7 błędów, które popełniłem, wprowadzając nowy produkt”).

 4. Duże znaczenie ma także lead, czyli pierwszy, wprowadzający akapit tekstu. Powinien on zachęcać do przeczytania całości, być chwytliwy i intrygujący.

 5. Mile widziane są wypunktowania i cytaty.

 6. Po przesłaniu tekst jest redagowany i poddawany korekcie. Przed publikacją materiał jest wysyłany autorowi do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i leadu. W przypadku odwołania się do źródła, prosimy o podanie go w formie przypisu dolnego.