Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Top manager – kim jest i jak nim zostać?

· · 2 min
Top manager – kim jest i jak nim zostać?

Top manager – kim jest i jak nim zostać?

Klasyfikacja kadry kierowniczej opierająca się na szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem wskazuje na trzy poziomy: najwyższy (strategiczny), średni (taktyczny) oraz najniższy (operacyjny). Na szycie hierarchii obowiązującej zarówno w mniejszych, jak i większych organizacjach znajduje się tak zwany top management tworzony przez najwyżej postawionych menadżerów. Zaliczanych do tej grupy prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów generalnych określa się mianem top managerów. Co wchodzi w zakres obowiązków osób zajmujących wskazane stanowiska? Jakimi predyspozycjami powinien dysponować dobry top manager? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Kto to jest top manager?

Top manager znajduje się na szczycie hierarchii organizacyjnej, ponieważ jest kierownikiem najwyższego szczebla, kierującym całym przedsiębiorstwem i podejmującym kluczowe decyzje biznesowe wpływające na jego przyszłość oraz przyczyniające się do maksymalizacji zysków. To osoba będąca oficjalnym reprezentantem firmy w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi – partnerami handlowymi, inwestorami, czy klientami. Wymagania stawiane top managerom, czyli liderom, są bardzo wysokie, a ich praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, co jednak bezpośrednio przekłada się na uzyskiwanie atrakcyjnych zarobków. W praktyce ogromne znaczenie ma to, aby top management, kierując pracą podległych mu managerów i realizując inne przydzielone mu zadania, działał zgodnie z misją, wizją i strategią organizacji oraz wyznawanymi przez nią wartościami.

Czym zajmuje się top manager?

W zależności od wielkości i charakteru przedsiębiorstwa, obowiązki top managera mogą się różnić, jednak pewne zadania wszędzie są takie same. Na tej liście najczęściej wymienia się: planowanie strategiczne, ustalanie celów, nadzorowanie pracy zespołów i koordynowanie projektów, dokonywanie oceny bieżącej sytuacji rynkowej i przewidywanie trendów, dbanie o kulturę organizacyjną i atmosferę w miejscu pracy, a także planowanie budżetu i kontrolę kosztów. Widać więc, że top managerowie odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu współczesnych organizacji działających w różnych branżach i odpowiadają za reputację firm, których są przedstawicielami.

Jakie umiejętności i cechy osobowe są ważne u top managera?

top managera liczy się przede wszystkim: szybkie podejmowanie racjonalnych decyzji, delegowanie zadań, reagowanie na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, komunikatywność, dysponowanie zdolnościami przywódczymi, optymalne wykorzystywanie zasobów oraz umiejętność motywowania pracowników. Wśród predyspozycji pożądanych na charakteryzowanym stanowisku wymienia się również: strategiczne myślenie, kreatywność, rozsądną organizację pracy, skuteczne działanie pod presją czasu, elastyczność w podejściu do zmieniających się warunków biznesowych, efektywne działanie w sytuacjach stresowych, analizowanie danych oraz myślenie perspektywiczne. Taki właśnie powinien być dobry top manager, który chce odnieść sukces!

Co robić, aby zostać top managerem?

W drodze do kariery na stanowisku top managera ważne jest śledzenie sytuacji w branży, ciągła nauka, doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji oraz podejmowanie coraz większych wyzwań zawodowych. Znaczenie mają nie tylko kompetencje twarde, ale i miękkie. Ponadto za coś bezcennego uznaje się zdobywane doświadczenie. Jedno jest pewne – top manager nie może spocząć na laurach, tylko musi stawiać na swój wielopłaszczyznowy rozwój na wielu płaszczyznach.