WEBINARIUM

Ecommerce: dziś i jutro

30.06.2020, godz. 10:00

0
X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Odpowiedzialny biznes 2008. Strategia odpowiedzialnego biznesu

Konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) stała się okazją do przyjrzenia się, jak w Polsce i na świecie są obecnie realizowane projekty z tego zakresu oraz jak firmy postrzegają rolę CSR w budowaniu swojej strategii biznesowej. Prelegenci wskazywali na rolę zmiany w paradygmacie myślenia o biznesie (koncepcja zrównoważonego rozwoju), a jednocześnie rosnącą akceptację dla idei CSR jako przedsięwzięcia generującego wielowymiarowy zysk także dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać narzędzia budowania CSR jako strategicznego fundamentu firmy. Poznali sposoby stawiania celów CSR, metody ich realizacji oraz wskaśniki umożliwiające pomiar wykonania. Mówiono o wadze raportowania i dialogu społecznym na kolejnych etapach wykonania założonych celów. Podkreślano rolę zaangażowania i zrozumienia idei CSR przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, a także dopasowanie realizowanych działań do profilu i możliwości konkretnej firmy.

Interesującym punktem konferencji była krótka prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród polskich firm (HBRP i CSR Consulting, maj 2008) na temat postrzegania ważności i realizacji działań CSR. Polskie firmy wciąż uczą się czym jest CSR i w nieco odmienny sposób niż firmy zachodnie widzą powody realizowania takich działań. Jednak, jak wynika z innych badań, przedsiębiorstwa w całej Europie Środkowo‑Wschodniej dopiero uczą się realizować strategiczne działania CSR.

Myślenie biznesowe w kategoriach interesariuszy i odpowiedzialności to sztuka, której wciąż uczą się wszystkie firmy na całym świecie. Nie da się ukryć - przodują tu największe, światowe korporacje, czyli te firmy, które mają największy wpływ na swoje otoczenie i największe możliwości oddziaływania w tym zakresie. Jednak społeczna odpowiedzialność biznesu, to dziedzina, w której benchmarking jest jak najbardziej pożądany i w odpowiedniej skali dostępny wszystkim przedsiębiorstwom.

Witold B. Jankowski

Prezes ICAN Institute. Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie. 

Wybrane dla Ciebie

MyICANTwoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Bądź na bieżąco

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Odblokuj wszystko!

Dwa tytuły – Biznes i Technologia ICAN.pl, MITSMR.pl
31 szkoleń z certyfikatem online ICAN Business Advisor
Webinaria kryzysowe Wideo i LIVE

Najpopularniejsze tematy