Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Na czym skupić budowanie kultury organizacyjnej?

· · 3 min
Na czym skupić budowanie kultury organizacyjnej?

Kultura organizacyjna w firmie – dlaczego jest tak ważna?

Dość często można spotkać się ze stwierdzeniem, że wewnętrzna kultura panująca w danej organizacji to coś na wzór duszy, fundamentu, na którym opiera się funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czym tak naprawdę jest kultura organizacyjna firmy i jakie są jej rodzaje? Jaką rolę odgrywa ten element w kontekście funkcjonowania zarówno mniejszych, jak i większych podmiotów? Co warto wiedzieć o korzyściach, które przynosi? Pytań jest wiele. Już teraz sprawdź odpowiedzi na nie, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat kultury organizacyjnej, czyli pojęcia, które współcześnie ma coraz większe znaczenie praktyczne.

Co to jest kultura organizacyjna w firmie? Typy kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna firmy to zbiór (spisanych lub przestrzeganych podświadomie) wartości, norm, zasad, praktyk, przekonań, ideologii, oczekiwań, zwyczajów, zachowań, instrukcji, czy symboli, które bezpośrednio wpływają na sposób działania przedsiębiorstwa oraz relacje występujące pomiędzy zatrudnionymi tam osobami i przyjmowane przez nich postawy. Dana grupa samodzielnie je wymyśliła i przyjęła jako swoje, kreując tym samym indywidualny klimat organizacyjny.

Kultura organizacyjna jest swego rodzaju spoiwem, złożonym systemem, powstającym w wyniku oddziaływania wielu czynników, w tym historii i tradycji, doświadczenia zgromadzonego na przestrzeni upływającego czasu, osobowość i predyspozycji zawodowych jej członków, stosowanego stylu zarządzania, misji i wizji firmy oraz otoczenia, w jakim ona działa. To wszystko sprawia, że uznaje się ja za główny wyróżnik przedsiębiorstwa, jego element charakterystyczny.

Rozróżnia się następujące typy kultury organizacyjnej, wyodrębniane na podstawie różnych kryteriów podziału: kultura władzy, kultura roli, kultura celu, kultura jednostki, kultura klanu, kultura adhokracji, kultura rynku oraz kultura hierarchii.

Jakie są podstawowe funkcje kultury organizacyjne?

Najczęściej wskazuje się, że kultura organizacyjna firmy pełni następujące funkcje:

·        integruje pracowników i zapewnia im poczucie przynależności do organizacji,

·        dostosowuje organizację do zmieniających się warunków zewnętrznych,

·        reguluje zachowania członków organizacji poprzez wskazywanie, co jest akceptowalne, a co nie,

·        pobudza kreatywność i innowacyjność pracowników, przyczyniając się do rozwoju organizacji,

·        usprawnia wewnętrzną komunikację, zapewniając wspólny język i zrozumienie między pracownikami,

·        ujednolica ocenę efektów pracy poszczególnych osób,

·        stanowi źródło motywacji dla członków zespołu, przyczyniając się do zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych,

·       służy do monitorowania i kontrolowania działań realizowanych przez zatrudnionych, co prowadzi do utrzymywania wysokiej jakości pracy i zapobiega popełnianiu błędów lub umożliwia ich natychmiastowe zlikwidowanie.

Na czym skupić budowanie kultury organizacyjnej?

Kultura organizacyjna w firmie, uznawana za filozofię jej działania, nie pojawia się z dnia na dzień. To długotrwały i złożony proces, który wymaga zaangażowania zarówno pracowników, jak i kierownictwa. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że kształtowanie kultury organizacyjnej na kolejnych etapach, musi być autentyczne, ponieważ to, co zostanie konsekwentnie i w przemyślany sposób wypracowane, powinno stanowić rzeczywiste odzwierciedlenie specyfiki danego podmiotu. Definiując ten aspekt przedsiębiorstwa, trzeba stawiać na wartościowanie różnorodności i eksponowanie wynikających z tego zalet oraz propagowanie odpowiedzialności społecznej, pokazujące, że myśli się o przyszłości.

Budując kulturę organizacyjną w firmie, należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Na przykład:

·        Jakie wartości są dla nas najważniejsze?

·        W jakim kierunku chcemy podążać, aby osiągać ustalone cele?

·        Które zachowania zamierzamy nagradzać, a które karcić?

·        Jakie relacje pragniemy budować w naszym zespole?

·        Jakie praktyki chcemy wykorzystywać w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi?

·        Jakie środki zamierzamy stosować, aby utrzymać stworzoną kulturę organizacyjną?

Kultura organizacji w dobie kryzysu – jak wspierać pracowników?

Silna, wyrazista i rozwinięta kultura organizacyjna firmy, spójna w teorii i praktyce, to mocna strona, as w rękawie przydający się zwłaszcza wtedy, gdy pojawią się różne kryzysowe sytuacje – wynikające z czynników, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, czy też związane z problemami zewnętrznymi, jakim po prostu trzeba stawić czoła. W trudnych momentach jest atutem dającym tak ważne dla wielu osób poczucie bezpieczeństwa i stabilności, stanowi wsparcie podczas okresowych zawirowań, pozwala też efektywnie zarządzać zmianą oraz pomaga szybciej przyzwyczaić się do funkcjonowania w nowych warunkach.

Podczas kryzysów kultura organizacyjna w firmie trzyma wszystko w jednym miejscu, jest poddawana testom, dlatego musi skupiać się na jeszcze efektywniejszym zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb pracowników, powinna też odznaczać się empatią, zaufaniem, szacunkiem, wzajemnym zrozumieniem i współpracą. Warto wtedy wyjątkowo zadbać, aby w ramach tej strategii skupiać się na utrzymaniu w dobrej kondycji zdrowia psychicznego zatrudnionych oraz odpowiedniego poziomu motywacji.

Kultura organizacyjna w firmie – podsumowanie

Podsumowując, kultura organizacyjna jest kluczowym elementem w każdej firmie, który wpływa na sposób działania całej organizacji, relacje między pracownikami, a także na ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Posiadanie dobrej kultury organizacyjnej jest niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć biznesowy sukces i rozwijać się w długiej perspektywie czasowej. Dlatego warto inwestować w ten aspekt funkcjonowania firmy, między innymi poprzez opracowanie własnego systemu wartości, sformułowanie jasnych zasad postępowania, wskazanie pożądanych wzorów zachowań, regularne organizowanie szkoleń w tym zakresie, wszechstronne wspieranie pracowników oraz promowanie otwartej komunikacji. W ten sposób powstanie atrakcyjne miejsce pracy zatrzymujące najlepszych pracowników i przyciągające utalentowanych kandydatów. Warto podejmować ten wysiłek, ponieważ może to doprowadzić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz umocnienia jego pozycji w branży.