Katarzyna Tatarkiewicz

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Katarzyna Tatarkiewicz, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Rebranding
  • Employer branding
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Life-balance w biznesie
  • Wsparcie marketingowe sprzedaży
  • Konsulting

Szkolenia:

Trenerka specjalizująca się w zarządzaniu marketingiem, sprzedażą i zasobami ludzkimi oraz we wprowadzaniu na rynek startupów medialnych. Rebranding, employer branding, wsparcie marketingowe sprzedaży, proces zmiany i motywowanie pracowników to jej ulubione tematy. Każdy proces przedstawia z dwóch perspektyw – jednostki oraz firmy. Nie ogranicza się do teorii. Pokazuje, jak firmy mogą wykorzystać podejście wellbeingowe w stosunku do pracowników, jak wprowadzić takie programy do struktur firmy, w jaki sposób je modyfikować i czerpać z nich maksimum korzyści. Wspiera kadrę zarządzającą w rozwiązywaniu problemów zarządczych związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników wobec pracodawców. Jest też autorką artykułów o tematyce wellbeingu oraz life-balance w biznesie.