Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

Katarzyna Tatarkiewicz

Ekspert i wykładowca ICAN Institute
Katarzyna Tatarkiewicz, Ekspert i wykładowca ICAN Institute

Obszary eksperckie:

  • Rebranding
  • Employer branding
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Life-balance w biznesie
  • Wsparcie marketingowe sprzedaży
  • Konsulting
Zobacz publikacje eksperta

Szkolenia:

Trenerka specjalizująca się w zarządzaniu marketingiem, sprzedażą i zasobami ludzkimi oraz we wprowadzaniu na rynek startupów medialnych. Rebranding, employer branding, wsparcie marketingowe sprzedaży, proces zmiany i motywowanie pracowników to jej ulubione tematy. Każdy proces przedstawia z dwóch perspektyw – jednostki oraz firmy. Nie ogranicza się do teorii. Pokazuje, jak firmy mogą wykorzystać podejście wellbeingowe w stosunku do pracowników, jak wprowadzić takie programy do struktur firmy, w jaki sposób je modyfikować i czerpać z nich maksimum korzyści. Wspiera kadrę zarządzającą w rozwiązywaniu problemów zarządczych związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników wobec pracodawców. Jest też autorką artykułów o tematyce wellbeingu oraz life-balance w biznesie.

Odpowiemy na wszystkie pytania

Administratorem danych osobowych jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych (IOD) to: iod@ican.pl.