Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Certyfikat na trudne czasy [materiał partnerski]

Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf
Certyfikat na trudne czasy [materiał partnerski]

Epidemia koronawirusa stała się dla wielu organizacji sprawdzianem zarządzania oraz przywództwa w trudnych czasach. I mimo że rynek pracy niewątpliwie uległ zmianie, to organizacje, które chcą się rozwijać, nie tylko nie pozwolą sobie na utratę talentów, ale o te talenty będą walczyć. Czynnikiem, który może im to ułatwić, jest certyfikat Top Employers, potwierdzający prowadzenie wysokiej jakości polityki personalnej.

Partnerem materiału jest Top Employers Institute Poland.

W 1991 roku Top Employers Institute opracował unikalną, stale aktualizowaną metodologię, dzięki której organizacje na całym świecie mogą być obiektywnie ocenione pod kątem prowadzonej polityki personalnej. Głównym etapem programu jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz najlepszych praktyk HR składa się z sześciu domen podzielonych na tematy związane z całym cyklem pracy pracownika. Badanie rozpoczyna się od pytań dotyczących strategii biznesowej i personalnej widzianych z perspektywy pracownika, kolejne pytania dotyczą takich obszarów, jak: zmiany organizacyjne, digitalizacja, rekrutacja, wdrożenie nowego pracownika, Employer Branding.

Na podstawie wyników badania z 2019 roku oraz informacji pozyskanych podczas tegorocznej edycji programu widzimy pewne trendy i praktyki, które wyróżniają certyfikowane organizacje i pomagają im budować swój wizerunek i osiągać założone cele mimo trwającej pandemii. Warto przyjrzeć się rozwiązaniom w zakresie pozyskiwania talentów i przywództwa.

Jak szukać, by znaleźć?

Pozyskiwanie talentów to coś więcej niż rekrutacja, dlatego powinno być procesem strategicznym i proaktywnym. 69% certyfikowanych organizacji pozyskuje i utrzymuje społeczności kandydatów, aby angażować ich na poczet potencjalnych przyszłych rekrutacji. Wspólnym elementem działań wszystkich firm jest zapewnienie kandydatom poczucia bliskości z firmą, informacji i budowanie zaangażowania.

Relacje partnerskie

Ciekawą praktyką jest tworzenie zewnętrznych relacji partnerskich, aby pomóc w dostosowaniu popytu i podaży oraz w rozwoju przyszłych rezerw kadrowych. Przykładem takiego działania jest nawiązanie współpracy z uczelniami i możliwość wpływania na program nauczania zgodny z przyszłymi potrzebami w zakresie kompetencji. Inną praktyką jest tworzenie sieci zaufanych partnerów, tak aby łatwo „dzielić się” pracownikami, pomijając tradycyjnych dostawców usług.

Technologia

COVID‑19 przyspieszył wykorzystanie technologii pozyskiwania talentów. Niewątpliwie wygrały te organizacje, które wcześniej wdrożyły takie rozwiązania, jak: asynchroniczny wywiad wideo, chatbot, technologie do zarządzania relacjami z kandydatami. Organizacje kładą duży nacisk na rekrutację wewnętrzną. Część certyfikowanych Top Employers posiada internal career marketplace, który nie jest tylko zbiorem ofert pracy, ale również projektów realizowanych w firmie.

Kampanie marketingowe

71% certyfikowanych organizacji na świecie projektuje specjalne kampanie marketingowe do wykorzystania w mediach społecznościowych. Firmy korzystają również z mikrostron w ukierunkowanych kampaniach koncentrujących się na określonej grupie odbiorców. Taka mikrostrona może mieć własne media społecznościowe, wideo, interfejsy itp. Widzimy również, że 68% Top Employers angażuje obecnych pracowników w pozyskiwanie talentów.

Odważne przywództwo

Jeszcze przed kryzysem 94% z ponad 1600 certyfikowanych organizacji Top Employers rozliczało swoich liderów biznesowych z modelowania oczekiwanych zachowań w miejscu pracy. Pandemia spowodowała wyraźny ruch w kierunku bardziej zespołowego podejścia do podejmowania decyzji. Dzisiejsi liderzy są odpowiedzialni nie tylko przed swoimi akcjonariuszami, kolegami, ale także przed tymi, którzy dla nich pracują. W ponad 90% certyfikowanych organizacjach liderzy są oceniani przez swoich pracowników. Zaś 33% zachęca liderów do dzielenia się swoimi osobistymi celami rozwojowymi, co niewątpliwie wzmacnia kulturę zaufania.

Komunikacja

Wśród certyfikowanych organizacji Top Employers wskaźnik jakości komunikacji wewnętrznej poszedł w górę. Liderzy wykazali znacznie większą gotowość do otwartego komunikowania się poprzez częste spotkania wirtualne ze swoimi zespołami, koncentrując się nie jak dotychczas na aspektach biznesowych, ale bardziej na samopoczuciu pracowników. Coraz częściej w celu lepszego kontaktu i komunikacji w zespołach stosowane są wideokonferencje, wirtualne spotkania czy aplikacje takie jak FaceTime. Zmienia się również długość tych spotkań. Menedżerowie dzielą długie spotkania na krótsze części, a także organizują szybkie sesje na początku i na końcu dnia, trwające około 15 minut.

Jak zostać Top Employer?

Program składa się z czterech etapów, które zarządzane są według ściśle znormalizowanego procesu.

1. Kwestionariusz

Firma wypełnia Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR.

2. Proces walidacji

Odpowiedzi uczestnika są sprawdzane i zatwierdzane przez audytorów Top Employers Institute podczas sesji walidacyjnej. Następnie Top Employers Institute przeprowadza zewnętrzny audyt.

3. Certyfikacja

Wynik jest sprawdzany i komunikowany, po czym następuje uroczystość wręczenia nagród.

4. Feedback

Ostatnim etapem programu jest sesja feedbackowa, podczas której uczestnik otrzymuje informacje dotyczące swoich wyników i benchmarking.

Dlaczego warto?

Organizacje mogą wykorzystywać certyfikat do budowania swojego wizerunku poprzez używanie znaku certyfikacji w mediach społecznościowych, na portalach kariery, w prezentacjach czy w biurze. Dzięki raportom benchmarkingowym firma może porównywać swoje wyniki z wynikami innych firm, a dzięki sesjom feedbackowym poznać również główne trendy HR oraz wyzwania stojące przed działami HR. To również doskonała okazja, aby porozmawiać o mocnych stronach organizacji w zarządzaniu ludźmi i tych, które być może wymagają wdrożenia nowych rozwiązań. Kolejną korzyścią są organizowane przez Top Employers Institute wydarzenia – konferencje, warsztaty oraz webinary, podczas których organizacje dzielą się swoimi najlepszymi praktykami i poznają najnowsze światowe trendy.

***

Human Resources zmierza w kierunku holistycznego spojrzenia na pracownika. Patrząc na postępującą globalizację, digitalizację i automatyzację procesów, można przypuszczać, że zarządzanie kapitałem ludzkim w najbliższej przyszłości będzie obejmować różne aspekty, które koncentrują się na ludziach, na ich potrzebach i samopoczuciu. Firmy, które patrzą długofalowo i tak też budują swoją strategię HR, i dbają o swoich pracowników, nie przestaną tego robić nawet w obliczu kryzysu. I właśnie tę troskę o pracownika oraz związany z nią wysoki poziom praktyk HR potwierdza certyfikat Top Employers.

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor, Top Employers Institute

Dorota Łubek

Regional Manager Poland, Top Employers Institute

Wybrane dla Ciebie

MyICAN Twoja ścieżka rozwoju
Załaduj więcej wyników

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy