1

Personal Leadership Academy 2021

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa A 09-10.12.2020 środa, czwartek
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa A 10-11.02.2021 środa, czwartek
Sesja 3: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa A 10-11.03.2021 środa, czwartek
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji - ONLINE
grupa A 14-15.04.2021 środa, czwartek
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa A 12-13.05.2021 środa, czwartek
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa A 09-10.06.2021 środa, czwartek
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa A 07-08.07.2021 środa, czwartek
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa A 25-26.08.2021 środa, czwartek
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa A 22-23.09.2021 środa, czwartek
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa A 20-21.10.2021 środa, czwartek