Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

OCENA 360°

ŚWIADOMIE MONITORUJ ROZWÓJ SWOICH PRACOWNIKÓW

Trudno zaprzeczyć, że najważniejszym elementem organizacji są ludzie. Bez nich nawet najnowocześniejsze systemy, wyszukane rozwiązania i najsprawniejsze procesy nic nie znaczą. Umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim – tak, by skutecznie wspierał sukcesy firmy – wymaga jednak stałego dostępu do wielu informacji o każdym z pracowników: o tym, z jaką efektywnością wykonuje powierzone zadania, jak czuje się w organizacji, jakie są jego potrzeby rozwojowe, jak widzą go inni członkowie zespołu. Pozwala to wypracować szczegółową, adekwatną do sytuacji w firmie strategię zarządzania kapitałem ludzkim – cenną przewagę w nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. W uzyskaniu wszystkich potrzebnych danych nie obędziesz się jednak bez pełnej oceny każdego z pracowników. Jak ją przeprowadzić? Jak na jej podstawie stworzyć efektywne plany rozwoju poszczególnych pracowników i całych zespołów? Mamy narzędzie, które Ci w tym pomoże!

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

trudności z podjęciem kluczowych decyzji personalnych (o awansie, przesunięciu etc.),
problem z bieżącym monitorowaniem osiąganych wyników i ścieżek rozwoju pracowników,
dylematy związane z kierowaniem na szkolenia odpowiednich osób,
kłopoty z uzyskaniem szerszego spojrzenia na zespół i jego poszczególnych członków.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Ocena 360° - to forma ewaluacji wspomagająca bardzo precyzyjne, wieloaspektowe zbieranie informacji zwrotnych na temat każdego z członków zespołu. Jej głównym celem jest zaplanowanie efektywnego planu rozwoju, dopasowanego do indywidualnych potrzeb pracowników.

Ocena 360° proponowana przez ICAN Research wyróżnia się szytym na miarę, kompleksowym podejściem do potrzeb klientów. Bazuje na najlepszych praktykach, oferując m.in. dostęp do modelu kompetencyjnego stworzonego przez Harvard Business School. Podczas badania zespół ekspertów pracuje z klientem nad najodpowiedniejszą metodą doboru osób, które zostaną poddane ocenie, określając następnie zakres badanych kompetencji oraz wartości i na tej podstawie wypracowując pytania diagnostyczne. W efekcie powstaje ankieta adekwatna do indywidualnych potrzeb i oczekiwań organizacji.Po zakończeniu badania, organizacja przygotowywana jest do samodzielnego zarządzania procesem feedbackowym, zyskując ponadtokonkretny plan działań rozwojowych.

JAKIE EFEKTY PRZYNIESIE TWOJEJ FIRMIE 360?

otrzymasz rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji, bazujące na najlepszych praktykach oraz oferujące dostęp do modelu kompetencyjnego

zyskasz pełną informację o mocnych i słabych stronach członków zespołu oraz o obszarach wymagających zmiany i z dużą dokładnością zaplanujesz rozwój swoich pracowników

otrzymasz wielowymiarową, maksymalnie zobiektywizowaną ocenę kompetencji pracowników,, na podstawie której łatwiej podejmiesz ważne decyzje personalne

wskażesz źródła ewentualnych problemów w zespole dzięki bieżącemu monitorowaniu sytuacji

poprawisz efektywność indywidualną i zespołową, identyfikując warunkujące ją zachowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY OMÓWIĆ SZCZEGÓŁY OCENY 360°