Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

ORGANIZATIONAL CULTURE INVENTORY

TWÓRZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ PREMIUJĄCĄ EFEKTYWNOŚĆ NA WSZYSTKICH POZIOMACH

Firmy, które traktują kulturę organizacyjną jako część strategii 4 razy szybciej zwiększają swoje przychody. Ich wartość rynkowa rośnie 12 razy szybciej, a osiągane zyski są 7-krotnie wyższe. Niestety wiele organizacji nie dostrzega potencjału tkwiącego w kształtowaniu odpowiednich wzorców zachowań.

Czy wykorzystujesz siłę oddziaływania kultury organizacyjnej na poprawę wyników swojej firmy? Czy kultywujesz pożądane zachowania wśród pracowników? Czy świadomie zarządzasz ich postawami?

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

zespoły nie osiągają założonych celów, efekty ich pracy nie są satysfakcjonujące, co przekłada się na coraz gorsze wyniki finansowe firmy,
pracownicy nie wyznają wspólnych wartości i nie budują porozumienia, przez co ich współpraca jest nieefektywna,
w firmie nie obowiązują wzorce zachowań czy postaw, które wspierałyby realizację celów strategicznych, przez co nie są one urzeczywistniane,
pracownicy nie czują się zżyci z organizacją i nie angażują się w pełni w powierzane im zadania, a gdy tylko mają okazję, bez skrupułów odchodzą do innej firmy,
osoby zatrudnione nie mają poczucia nadrzędnego celu swoich działań, co wpływa na ich obojętny stosunek do obowiązków.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Organizational Culture Inventory – narzędzie badawcze, które w przejrzysty sposób pozwala zwizualizować, co wpływa na efektywność na różnych poziomach organizacji. Pokazuje czynniki sukcesu według 12 „stylów” myślenia, zachowań i interakcji. Niektóre style są efektywne, produktywne i pomagają w osiąganiu celów – inne zaś nie są efektywne i ograniczają skuteczność. Wiedza na temat dominujących stylów w organizacji pozwala wyznaczyć kierunki pożądanych zmian generujących wzrost efektywności pracowników, zespołów i całej organizacji.

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ ORGANIZATIONAL CULTURE INVENTORY?

dowiesz się, jaki jest poziom kultury organizacyjnej w Twojej firmie i w jakim stopniu pracownicy mają świadomość swojego wkładu w realizację strategii organizacji

przekonasz się, którzy pracownicy są dopasowani do kultury organizacyjnej, a którzy mają destruktywne style myślenia, przez co mogą sabotować pracę innych

zmierzysz indywidualną i organizacyjną efektywność, co ukierunkuje Twoje działania naprawcze na obszary, które charakteryzują się największymi nieprawidłowościami

zwiększysz świadomość organizacyjną wszystkich pracowników, co zmotywuje ich do realizacji celów

zaczniesz świadomie zarządzać kulturą organizacyjną, dzięki czemu wzmocnisz zarówno więzi wewnątrz firmy, jak i z klientami, co szybko przełoży się na wzrost przychodów

CHCESZ PRZEPROWADZIĆ ORGANIZATIONAL CULTURE INVENTORY W SWOJEJ FIRMIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI