Hej, fajnie, że wpadłeś do nas!

Wydarzenie już się odbyło, ale szykujemy nową edycję.
Sprawdź, co przygotowaliśmy!

SESJA 4 | 20 PAŹDZIERNIKA 2021

Skalowalna sprzedaż: klucz do rozwoju i skalowalności biznesu

Jak zmienić działy marketingu i sprzedaży w maszynę napędzającą rozwój i ekspansję firmy: najnowsze modele i praktyki

Świat sprzedaży i marketingu został całkowicie zmieniony przez nowe technologie i modele biznesowe - a mimo to strategie wejścia na rynek nie nadążają. Internet wzmocnił pozycję kupującego i zmienił rolę sprzedawcy. Subskrypcja sprawiła, że skupienie się zespołów wprowadzających na rynek zmieniło się z wartości umowy z klientem na wartość dożywotnią klienta.

MARK ROBERGE

HARVARD BUSINESS SCHOOL

Opis sesji

Firma może mieć znakomite produkty, usługi i skalowalne procesy operacyjne, a mimo to jej rozwój może się zatrzymać. Nie da się rozwijać biznesu bez skalowalnych procesów generowania szans sprzedażowych. W tradycyjnych modelach sprzedażowych nazywało się to prospektingiem, a większość handlowców do dziś nienawidzi aktywności związanych z pozyskiwaniem leadów sprzedażowych. Jednym z rozwiązań było pozyskiwanie szans sprzedażowych poprzez marketing treści. Ten model jednak ma poważne ograniczenia i nie jest w stanie wygenerować rosnącej liczby szans przy akceptowalnych kosztach, a także powoduje konflikty na linii marketing – dział sprzedaży. Nowy model generowania i wygrywania szans sprzedażowych opiera się na ścisłej integracji tych dwóch działów i na wykorzystywaniu nowych technologii oraz mediów społecznościowych.

Dzięki tej sesji dowiesz się:

Jak wyglądają typowe fazy rozwoju firmy i kiedy pojawia się bariera sprzedaży?
W jakim stopniu bariera rozwoju jest wynikiem czynników wewnętrznych, a w jakim zewnętrznych – i co możesz z tym zrobić?
Czym różnią się strategie rozwoju firmy, która ma małą listę obecnych i potencjalnych klientów, od firmy z dużą liczbą nowych szans sprzedażowych?
Jakie są nowe koncepcje zarządzania rozwojem i co oznaczają dla sprzedaży i marketingu?
Dlaczego zatrudnianie dodatkowych handlowców praktycznie nigdy nie prowadzi do proporcjonalnego wzrostu sprzedaży?
Jak nowe relacje między marketingiem a sprzedażą powinny przekładać się na rozwiązania organizacyjne w firmie?

MARK ROBERGE GOŚĆ SPECJALNY

STARSZY WYKŁADOWCA, HARVARD BUSINESS SCHOOL

Jako starszy wykładowca w jednostce badawczej Entrepreneurial Management Unit (Harvard Business School) prowadzi zajęcia ze sprzedaży i marketingu w ramach programów MBA. Wcześniej pracował jako SVP of Global Sales and Services w HubSpot, gdzie przeskalował roczne przychody z 0 do 100 mln USD i powiększył swój zespół z 1 do 450 pracowników. Zajął 19. miejsce na liście Forbes' Top 30 Social Sellers in the World i zdobył nagrodę sprzedawcy roku podczas MIT Sales Conference w 2010 roku. Działa w wielu start-upach jako członek zarządu, członek rady doradczej i inwestor.m Jego publikacje ukazywały się m.in. w „Wall Street Journal”, „Forbes Magazine”, „Harvard Business Review”, a jego książka The Sales Acceleration Formula: Using Data, Technology, and Inbound Selling to go from $0 to $100 Million okazała się światowym bestsellerem.

WITOLD JANKOWSKI

PREZES ICAN INSTITUTE, REDAKTOR NACZELNY MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW POLSKA I ICAN MANAGEMENT REVIEW POLSKA

Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie. Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami zarządzania z obszarów przywództwa i kształtowania kultury organizacyjnej, takimi jak dr Marshall Goldsmith, prof. Dave Ulrich czy prof. Heike Bruch.

Gorący zwolennik i propagator koncepcji evidence-based management. Jest doświadczonym wykładowcą: w latach 1992–2000 wykładał w programach MBA w szkołach biznesu w Kanadzie, a dziś prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce (Management™, Strategic Leadership Academy™, Personal Leadership Academy™). Współpracował z wieloma firmami jako konsultant i trener (m.in. Goodyear Polska, SAP, Lyreco, Lotos, Hestia, Ciech SA, TPSA, Eurozet, GlaxoSmithKline, Kolporter, Grupa PSB, Węglokoks).

DARIUSZ BOROWSKI

PARTNER, BUSINESS EDGE

Od 20 lat działający w marketingu b2b w trzech perspektywach: marketera (firmy przemysłowe i doradcze), medium biznesowe (Harvard Business Review Polska) oraz agencji marketingowej b2b. Skupiony na realizacji działań marketingowych prowadzących do sprzedaży b2b. Od niedawna prowadzi podcast Siła marketingu b2b.

KRZYSZTOF JONAK

DYREKTOR SPRZEDAŻY W REGIONIE EMEA, INTEL

Krzysztof Jonak z Intelem związany jest od 18 lat. Zaczynał od stanowiska Key Account Managera, odpowiedzialnego za współpracę z firmami internetowymi i telekomunikacyjnymi w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Przez szereg lat odpowiadał za rozwój rynku dystrybucyjnego i działania marketingowe, a także zarządzał działalnością Intela w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie przeszedł do struktur EMEA, gdzie jako EMEA Territory Billings Accounts Director zarządza zespołem odpowiedzialnym za kontakty biznesowe Intela z lokalnymi klientami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zaangażowanie obejmuje wszystkie aspekty działalności biznesowej firmy Intel, w tym rozwiązania z segmentów sprzętów klienckich, centrów danych czy Internetu Rzeczy. Krzysztof dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą branży IT i jej specyfiki w różnych krajach, potrafi skutecznie zarządzać zespołem i koordynować działania Intela na wielu rynkach.

Program konferencji

09:30 - 10:25
Networking
10:25 - 10:30
Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji
10:30 - 11:00
Witold Jankowski
Sprzedaż a strategie rozwoju firmy: kiedy sprzedaż staje się barierą i jak z bariery uczynić sprzedaż narzędziem przyspieszania wzrostu
 • Fazy rozwoju firmy: kiedy pojawia się bariera sprzedaży i jakie są możliwe działania mitygujące w krótkim i długim horyzoncie
 • Jak zmieniła się koncepcja skalowanej sprzedaży w świecie po Covid-19?
 • Na czym polega koncepcja elastycznej skalowalności (agile scalability) i jakie są jej główne elementy?
 • W jakim stopniu bariera rozwoju sprzedaży jest wynikiem czynników wewnętrznych, a w jakim zewnętrznych i co z tym możesz zrobić?
 • Główne strategie zwiększenia skalowalności sprzedaży
 • Przełamywanie bariery ograniczonej liczby szans sprzedażowych
 • Strategia specjalizacji i podziału pracy: nowe najlepsze praktyki
 • Strategia zastępowania sprzedawców i ich aktywności przez technologię: szanse i typowe błędy
11:00 - 11:15
Sesja Q&A
11:15 - 11:20
Studio
11:20 - 12:20
Mark Roberge
Budowanie organizacji i procesów sprzedażowych wspierających rozwój firmy na współczesnych rynkach
 • Skalowalność sprzedaży: czego możemy się nauczyć od najlepszych dojrzałych firm i szybko rozwijających się start-upów?
 • Dlaczego orientacja na rozwój powinna być w pierwszym rzędzie zorientowana na utrzymanie pozyskanych klientów (retencja), a nie na maksymalizację liczby pozyskanych klientów?
 • Trzy fundamenty skalowalnego rozwoju firmy i skalowalnej sprzedaży
 • Faza dopasowania produktu do rynku (product-market fit)
 • Faza dopasowania kanałów dotarcia (go-to-market fit)
 • Faza rozwoju i umacniania biznesu (growth and moat)
 • Projektowanie systemu sprzedaży generującego przewidywalne, skalowalne przychody
 • Optymalizowanie systemu sprzedażowego w relacji do kontekstu branżowego i celów rozwojowych
 • Wdrożenie opartego na danych systemu obejmującego rekrutację i rozwój handlowców
 • Generowanie popytu i szans sprzedażowych poprzez integrację marketingu i sprzedaży
 • Zarządzanie sprzedażą i coaching sprzedażowy oparty na danych
12:20 - 12:55
Przerwa
12:55 - 13:00
Studio
13:00 - 13:30
Dariusz Borowski
Social selling jako narzędzie tworzenia skalowalnego modelu sprzedaży
 • Social selling vs. selling a ich skalowalność: jakie są relacje między tymi koncepcjami?
 • Jak wygląda nowoczesny model social sellingu?
 • Dlaczego B2B wymaga innego podejścia do social sellingu niż B2C?
 • Social selling B2B jako proces integrujący działania w mediach społecznościowych ze sprzedażą przedsiębiorczą zawierającą element ko-kreacji wartości z klientem
 • Jak wdrożyć social selling B2B, aby odnieść korzyści sprzedażowe?
 • Dlaczego LinkedIn to za mało do skutecznego social sellingu B2B?
 • Jak zyskać przewagę w B2B dzięki sprzedaży przedsiębiorczej?
 • Jakich 5 ukrytych pułapek unikać przy wdrożeniu social sellingu B2B?
 • Przykłady sukcesów i niepowodzeń
13:30 - 13:45
Sesja Q&A
13:45 - 14:15
Sesja Q&A z Mark Roberge
14:15 - 14:20
Studio
14:20 - 14:50
Krzysztof Jonak
Technologia a skalowalna sprzedaż: nowe szanse i strategie
 • Technologia jako niezbędny element współczesnej sprzedaży i czynnik umożliwiający rozwój
 • Nowe umiejętności potrzebne w nowym środowisku sprzedaży
 • Jak Intel skaluje sprzedaż?
 • Technologie wspierające sprzedaż i ich praktyczne zastosowania: social media, rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja (zagrożenie czy wsparcie?), Internet rzeczy (IoT)
 • Nasze lekcje: sukcesy i potknięcia na drodze
14:50 - 15:05
Sesja Q&A
15:05 - 15:15
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Partnerzy medialni