ITL First-Time Manager™ 2023

First Time Manager (edycja XXV)

  • GRUPA WA1 – Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • GRUPA WA2 – Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • GRUPA WA3 – Warszawa
  • GRUPA GD1 – Gdańsk – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • GRUPA GD2 – Gdańsk
  • GRUPA KR1 – Kraków – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • GRUPA KR2 – Kraków
  • GRUPA PO1 – Poznań
  • GRUPA PO2 – Poznań
  • GRUPA WR1 – Wrocław
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WA1 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WA1 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WA1 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WA1 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WA1 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WA2 07-08.12.2022 środa, czwartek
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WA2 18-19.01.2023 środa, czwartek
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WA2 08-09.02.2023 środa, czwartek
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WA2 08-09.03.2023 środa, czwartek
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WA2 29-30.03.2023 środa, czwartek
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WA3 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WA3 03-04.03.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WA3 31.03-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WA3 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WA3 26-27.05.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa GD1 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa GD1 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa GD1 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa GD1 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa GD1 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa GD2 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa GD2 19-20.05.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa GD2 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa GD2 14-15.07.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa GD2 18-19.08.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa KR1 09-10.09.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa KR1 30.09-01.10.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa KR1 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa KR1 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa KR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa KR2 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa KR2 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa KR2 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa KR2 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa KR2 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa PO1 07-08.10.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa PO1 04-05.11.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa PO1 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa PO1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa PO1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa PO2 03-04.03.2023 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa PO2 31.03-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa PO2 28.04.-29.04.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa PO2 26-27.05.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa PO2 23-24.06.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WR1 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WR1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WR1 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WR1 03-04.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WR1 24-25.03.2023 piątek, sobota