WEBINARIUM

Ecommerce: dziś i jutro

30.06.2020, godz. 10:00

0

First Time Manager 2021

First Time Manager (edycja XXIII)

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA GDA – Gdańsk
  • GRUPA WRO – Wrocław
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA ONLINE
Sesja 1: Rola menedżera
grupa A 04-05.09.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa A 25-26.09.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa A 16-17.10.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa A 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa A 27-28.11.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa GDA 16-17.12.2020 środa, czwartek
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa GDA 13-14.01.2021 środa, czwartek
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa GDA 17-18.02.2021 środa, czwartek
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa GDA 10-11.03.2021 środa, czwartek
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa GDA 31.03-01.04.2021 środa, czwartek
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WRO 02-03.10.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WRO 23-24.10.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WRO 20-21.11.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WRO 11-12.12.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WRO 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa KRK 20-21.11.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa KRK 11-12.12.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa KRK 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa KRK 05-06.02.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa KRK 05-06.03.2021 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa ONLINE 26-27.08.2020 środa, czwartek
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa ONLINE 09-10.09.2020 środa, czwartek
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa ONLINE 30.09-01.10.2020 środa, czwartek
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa ONLINE 21-22.10.2020 środa, czwartek
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa ONLINE 18-19.11.2020 środa, czwartek