Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

SEGMENTACJA

NIEZAWODNY SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

Schematyczne podchodzenie do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz zbytnie ufanie dokonywanym przez niego wyborom marek, produktów oraz usług – to najczęściej popełniane błędy przy segmentacji rynku. Bez dostosowanej do grupy docelowej strategii Twoja oferta nie ma dużych szans na powodzenie. Za to dobrze przygotowana segmentacja pozwoli Ci bezbłędnie trafiać w oczekiwania klientów. Pomożemy Ci ją przygotować!

TWOJE PROBLEMY

kiepskie wyniki sprzedażowe,
słaba penetracja rynku i niewykorzystywanie jego potencjału,
kłopoty w dotarciu do grup osób aktualnie zainteresowanych produktem/usługą,
zbyt małe zróżnicowanie oferty – sprzedajemy wszystkim to samo, każdego klienta traktujemy według uniwersalnych standardów sprzedaży i obsługi.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Segmentacje B2C oraz B2B pozwala na identyfikację osób aktualnie zainteresowanych produktem/usługą, a także tych które stanowią potencjalnych klientów i tych, których należy jednoznacznie wykluczyć z działań marketingowych. Typologia klientów pozwala na dopasowanie strategii marketingowej i ostatecznie zwiększenie skuteczności sprzedaży. Usługa segmentacji od ICAN Research zakłada 5 etapów – są to:

IDENTYFIKACJA SEGMENTÓW

na postawie wywiadów jakościowych z konsumentami. Zdobyte informacje służą do przygotowania kwestionariusza, który dla losowo wybranych grup klientów.

BUDOWANIE PROFILI KLIENTÓW W SEGMENTACH

wstępna analiza czynnikowa danych, służąca wyróżnienia maksymalnie różniących się od siebie segmentów. Każdy z nich jest dokładnie opisywany pod względem różniących go cech oraz nazwany na podstawie wyróżniającej go, dominującej cechy.

ANALIZA PROCESU WYBORU W SEGMENTACH

opracowanie oferty wartości dla klientów.

ANALIZA KLUCZOWYCH KRYTERIÓW

wyboru oferty w segmentach, ścieżki klienta, procesy decyzyjne.

BUDOWANIE OFERTY DLA SEGMENTÓW Z NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM PRZYCHODOWYM

CZEGO DOWIESZ SIĘ DZIĘKI SEGMENTACJI?

poznasz lepiej swoich klientów – dowiesz się, gdzie mieszkają, czym się zajmują, jakie są ich priorytety, dochody, wykształcenie, a nawet wiek czy sytuacja rodzinna

lepiej zrozumiesz podejście klientów do Twoich produktów, zweryfikujesz m.in. gdzie i jak klienci dokonują zakupów, ile czasu na to poświęcają i jak często to robią, jaki przeznaczają na to budżet, czy są lojalni i przywiązani do marki

poznasz doceniane przez klientów cechy produktów z portfolio Twojej firmy oraz ranking ich ważności, dzięki czemu Twoi handlowcy będą mogli lepiej je eksponować podczas sprzedaży

dowiesz się, w jaki sposób klienci wykorzystują Twoje produkty, co jest dla nich istotne w Twoich usługach, a co nie ma większego znaczenia przy dokonywaniu wyboru o zakupie

Uwaga! Błędna segmentacja w B2B generuje duże koszty, ponieważ budowanie relacji z klientami oraz ich procesy decyzyjne są bardziej skomplikowane i czasochłonne niż w przypadku B2C. Źle ukierunkowane wysiłki mogą być źródłem wielkich strat. Pogłębiona wiedza o cechach klientów i ich zwyczajach zakupowych pozwoli Ci sprzedawać więcej skuteczniej!

JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A PRZEPROWADZIMY SEGMENTACJĘ TWOICH KLIENTÓW, BYŚ MÓGŁ ŁATWIEJ DO NICH DOCIERAĆ Z IDEALNĄ OFERTĄ