Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

LIFE STYLES INVENTORY

UŚWIADOM LIDEROM MOCNE I SŁABE STRONY, BY ZWIĘKSZYĆ ICH SKUTECZNOŚĆ

Sukces firmy zależy od jej liderów. To oni są siłą napędową rozwoju organizacji, bo mają największą moc oddziaływania na innych. Czy wykorzystują w pełni swoje predyspozycje? Czy zawsze podejmują słuszne decyzje? Czy rozwijają się w dobrym kierunku?

Tylko kompleksowa wiedza o swoich mocnych i słabych stronach pozwala najważniejszym osobom w firmie jeszcze lepiej wykorzystywać przydzieloną im władzę. Teraz możesz im przekazać te cenne informacje zwrotne, które są kluczem do wzrostu ich skuteczności.

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

zespoły nie osiągają założonych celów, efekty ich pracy nie są satysfakcjonujące, co przekłada się na coraz gorsze wyniki finansowe firmy,
kryzys zaangażowania w firmie pogłębia się z powodu nieefektywnego modelu zarządzania,
kadra zarządzająca bezowocnie poszukuje nowych sposobów na rozwój firmy, rozbudowę struktur i wzrost efektywności swoich działań,
prezesi, dyrektorzy i kluczowi menedżerowie chcą być bardziej inspirującymi liderami, którzy pozytywnie wpłyną na zaangażowanie zespołów i wzmocnienie kultury organizacyjnej.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Life Styles Inventory – unikalne narzędzie dla członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla, pozwalające zweryfikować wpływ ich działań na bezpośrednich podwładnych, inne osoby w organizacji oraz na organizację jako całość. Pionierskie narzędzie Oceny 360°, które daje jasny, wyważony obraz tego, jak liderzy pracują i jak współpracują z innymi.

Podnosi samoświadomość i inspiruje do rozwoju, wskazując na własne bariery w osiąganiu pełni efektywności osobistej. Każdy uczestnik otrzymuje raport oraz dwa podręczniki samorozwoju podczas indywidualnej sesji feedbackowo-coachingowej lub zbiorowego, jednodniowego warsztatu.

DLACZEGO POWINIENEŚ WYBRAĆ LIFE STYLES INVENTORY?

zwiększysz świadomość kluczowych osób w organizacji na temat ich efektywności osobistej i wpływu ich działań na organizację

umożliwisz liderom rozwój w tych obszarach, na których najbardziej skorzysta firma

pomożesz menedżerom zwiększyć skuteczność ich działań i ukierunkować ich rozwój pod kątem potrzeb organizacji

CHCESZ PRZEPROWADZIĆ LIFE STYLES INVENTORY W SWOJEJ FIRMIE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI