Spytaj o najlepszą dla Ciebie ścieżkę rozwoju kariery: 22 250 11 44 | infolinia@ican.pl

INNOVATE MAPPING PROGRAMTM

STYMULUJ INNOWACYJNOŚĆ SWOJEJ FIRMY

Innowacyjność nie pojawia się w firmach samoistnie, lecz wymaga odpowiedniego stymulowania. Chociaż 69% spółek giełdowych twierdzi, że innowacyjność wpisana jest w ich strategię, to tylko 20% posiada jasno opisane procesy zarządzania nią. Otwórz swoją organizację na kreatywność pracowników, którą z sukcesem zmonetyzujesz!

TWÓJ PROBLEM / TWOJE WYZWANIE

deficyt innowacyjnych pomysłów lub niemożność ich skutecznej realizacji,
straty pieniężne spowodowane niewłaściwym wdrożeniem innowacji,
wyhamowanie rozwoju firmy,
brak nowych produktów/usług w firmie lub ich minimalna liczba,
nieuporządkowane procesy zarządzania innowacjami.

ROZWIĄZANIE ICAN RESEARCH

Innovate Mapping ProgramTM – narzędzie opracowane przez badaczy ICAN Research oraz ekspertów ICAN Institute i Harvard Business Review, które pozwala ocenić:

zdolność organizacji do wykorzystania dostępnych źródeł innowacji (IMP SCAN),

potencjał pomysłów oraz efektywność ich wdrażania (IMP AUDIT),

a także poziom kompetencji pracowników (IMP COMPETENCE).

W ramach audytu diagnozowanych jest 7 kluczowych obszarów innowacyjności, tj.: fizyczna infrastruktura, proces, bariery, typy innowacji, motywatory, kompetencje, źródła innowacji. Zwieńczeniem usługi jest warsztat, podczas którego wypracowywane są kierunki i metody rozwoju innowacyjności w organizacji.

DLACZEGO WARTO ZROBIĆ INNOVATE MAPPING PROGRAMTM?

zweryfikujesz efektywność procesów zarządzania innowacyjnością w firmie, przez co zyskasz świadomość mocnych i słabych stron zespołów odpowiedzialnych za takie projekty

poznasz najlepsze i najgorsze praktyki w twojej organizacji w porównaniu do praktyk stosowanych przez liderów innowacji

zidentyfikujesz bariery innowacyjności na poziomie całej organizacji, różnych działów, a także funkcji, co pozwoli Ci skuteczniej im przeciwdziałać

dowiesz się, jakie potrzeby rozwojowe w obszarze innowacyjności mają menedżerowie i inni pracownicy, dzięki czemu będziesz mógł uzupełnić deficytowe kompetencje w zespołach

Innovate Mapping ProgramTM był testowany wśród największych polskich spółek i weryfikowany na podstawie wywiadów pogłębionych z prezesami, członkami zarządów i dyrektorami operacyjnymi. Baza normatywna IMP pozwala ocenić poziom innowacyjności, jej wykorzystania i wdrożenia w Twojej firmie w porównaniu do liderów rynkowych tego obszaru.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NARZĘDZIU INNOVATE MAPPING PROGRAMTM