SESJA 5  |  24 KWIETNIA 2024

Neurodiversity at work: jak wykorzystać potencjał różnorodności

Odkrywaj innowacyjne rozwiązania dzięki neuroróżnorodnym teamom, które są efektywniejsze niż tradycyjne zespoły. Zobacz, jak troska o neuroróżnorodność otwiera przed firmą i jej pracownikami nowe szanse biznesowe!

Foto/ dr A.Kriby Foto/ dr A.Kriby

Stwórz miejsce pracy zapewniające warunki do najlepszej efektywności

Neuroróznodordność przestała być modnym słowem i ciekawostką dla managementu, a stała się ważną kwestią, wpływającą nie tylko na dobrostan pracowników, lecz także konkurencyjność firmy. Udowadniają to badania Deloitte i McKinsey – inkluzywne organizacje mają o 70% większe szanse na zdobycie nowych rynków i osiągają przychody większe o 19% niż ich nieinkluzywna konkurencja. Co więcej, różnorodność zwiększa skuteczność współpracy o 29% i wydajność zespołów o 17%.

Jak to możliwe? W zespołach zbudowanych z osób o różnych doświadczeniach, kompetencjach i profilach neurobehawioralnych zachodzi efekt synergii. Możliwe są do osiagnięcia cele, które w pojedynkę lub w jednolitych zespołach byłyby nierealne! Mieszanka umiejętności i talentów zapewnia większą innowacyjność, nowe rozwiązania i sposoby działania. Ekspertka dr Amanda Kirby pokaże Ci, jak wspierać neuroróżnorodność w firmie i tworzyć miejsca pracy przyjazne dla osób neuroatypowych tak, aby zwiększyć wyniki biznesowe, satysfakcję pracowników i pozycję firmy!

O ekspercie

Dr Amanda Kirby

Jako założycielka i dyrektor generalny Do-IT Solutions profesor Amanda Kirby posiada unikalne doświadczenie w przełamywaniu barier między zdrowiem, edukacją i miejscem pracy. Od 30 lat z pasją propaguje wiedzę o neuroróżnorodności, aby zwiększać szanse osób neuroatypowych do rozwoju swoich talentów, zwłaszcza w miejscu pracy. Prowadziła wykłady dla ponad 100 000 osób na całym świecie, napisała ponad 100 prac badawczych oraz zdobyła międzynarodowe uznanie w dziedzinie neuroróżnorodności zarówno jako klinicysta, jak i badacz. Polska premiera jej najnowszej książki Neurodiversity at Work. Drive innovation, performance and productivity with a neurodiverse workforce odbędzie się wiosną 2024 roku (nakład ICAN Institute).

Dzięki tej sesji:

Dowiesz się, czym tak naprawdę jest neuroróżnorodność i dlaczego jest tak ważna z perspektywy biznesowej.
Sprawdzisz, jak wspierać neuroróżnorodność w organizacji, tak by odnotowywać realne korzyści dla pracowników i firmy.
Przekonasz się, z jakimi trudnościami mierzą się osoby neuroatypowe w miejscu pracy i jak pokonywać te ograniczenia.
Otrzymasz narzędzia do tworzenia środowiska pracy, w którym każdy będzie miał warunki do najwyższej efektywności.

Chcesz wiedzieć więcej?
Pobierz bezpłatne materiały

Broszura cyklu

Broszura cyklu Elite Leadership Program

Poznaj szczegółowo merytorykę całego cyklu, tematy i biogramy prelegentów.

Pobierz broszurę

Broszura sesji

Broszura konferencji

Sprawdź kim jest gość specjalny konferencji i poznaj agendę
wydarzenia.

Pobierz broszurę

Poznaj naszych ekspertów

portret Dr Witold Jankowski
Dr Witold Jankowski
Prezes ICAN Institute
Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie. Twórca i redaktor naczelny polskiej edycji Harvard Business Review (2003-2020) oraz MIT Sloan Management Review (2019). Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami zarządzania z obszarów przywództwa i kształtowania kultu...

Pokaż więcej

portret Dominika Pikul
Dominika Pikul
Neuronaukowiec

Konsultantka, trenerka i badaczka specjalizująca się w zastosowaniu neuronauki w biznesie, metodach i narzędziach opartych na wiedzy o mózgu i ich zastosowaniu w przywództwie, produktywności i samorozwoju.
Specjalistka w zakresie neuroróżnorodności i budowania miejsca pracy przyjaznego mózgowi. W swojej codziennej pracy ...

Pokaż więcej

portret Anna Majdak
Anna Majdak

Samorzeczniczka oraz mama nastolatków w spektrum ADHD i Autyzmu. Karierę w NatWest Polska rozpoczęła ponad 10 lat temu. Szerokie spojrzenie na relację pracownik-pracodawca uzyskała z perspektywy różnych procesów i stanowisk. Świadomość, że wspieranie ludzi w miejscu pracy jest najważniejsze nie tylko dla ich rozwoju, ale t...

Pokaż więcej

portret Joanna Pommersbach
Joanna Pommersbach
Konsultant HR i trener przywództwa
Ekspertka HR i przywództwa z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z zarządami i kadrami zarządzającymi. Wspiera organizacje w przygotowywaniu strategii HR-owej, modelowaniu kultury organizacyjnej wspierającej strategię firmy i zwiększającej zaangażowanie jej pracowników. Prowadzi coaching indywidualny w oparciu o podejście Le...

Pokaż więcej

portret Izabela Hnidziuk-Machnica
Izabela Hnidziuk-Machnica
Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca Fundacji Aleklasa

Współzałożycielka i Dyrektor Zarządzająca Fundacji Aleklasa, członkini inicjatywy „Nasz Rzecznik” działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zasiadająca w zespole do spraw edukacji włączającej. Organizatorka 12 ogólnopolskich konferencji oraz 2 międzynarodowych „Autyzm.Ewolucja”, „Autystyczne umysły w cyfrowym świecie” ze...

Pokaż więcej

Dołącz do uczestników

Zgłoś udział w całym cyklu lub wybranej konferencji

Program konferencji

10:00 - 10:10

Studio ICAN Przywitanie - start konferencji

10:10 - 10:30

zdjęcie Witold Jankowski
dr Witold Jankowski
Strategiczne znaczenie różnorodności w środowisku pracy
 • Nowe realia rynku pracy: jak demografia i technologia tworzą nowy kontekst dla firm
 • Dlaczego firmy będą zmagać się z deficytem „talentów” i jakie wyzwania to tworzy
 • Neuroróżnorodność a innowacyjność: nieoczywiste relacje i paradoksy
 • Rewolucja AI a nowe wymiary różnorodności
 • ESG a neuroróżnorodność: jak przekuć wymogi regulacyjne w przewagę konkurencyjną

10:30 - 10:40

sesja Q&A Witold Jankowski

10:40 - 10:45

Studio ICAN

10:45 - 11:45

zdjęcie Prof. Amanda Kirby
Prof. Amanda Kirby
Neurodiversity at work: jak wykorzystać potencjał różnorodności
 • Czym tak naprawdę jest neuroróżnorodność i dlaczego jest tak ważna z perspektywy biznesowej i społecznej
 • Atut a nie wyzwanie, czyli ogromny potencjał neuroatypowych pracowników: jakich warunków potrzebują, by rozkwitnąć
 • Jak wspierać neuroróżnorodność w organizacji, tak by odnotowywać realne korzyści dla pracowników i firmy
 • Z jakimi trudnościami mierzą się osoby neuroatypowe w miejscu pracy i jak pokonywać te ograniczenia?
 • Jakie są narzędzia do tworzenia środowiska pracy, w którym każdy będzie miał warunki do najwyższej efektywności?
 • Strategie inkluzywne dla liderów: od kultury i świadomości po rekrutację i wsparcie w miejscu pracy
 • Przykłady firm, które wspierają neuroróżnorodność i korzystają na tym wraz z pracownikami

11:45 - 11:50

Studio ICAN

11:50 - 12:20

zdjęcie Joanna Pommersbach
Joanna Pommersbach
Dlaczego osoby neuroróżnorodne są wykluczane i jak temu przeciwdziałać?
 • Jak powstają świadome i nieświadome uprzedzenia?
 • Jakie są ich skutki dla osób neuroróżnorodnych?
 • Jak kontrolować własne uprzedzenia, aby w pełni wykorzystać potencjał osób neuroróżnorodnych?

12:20 - 12:30

Sesja Q&A Joanna Pommersbach

12:30 - 12:35

Studio ICAN

12:35 - 13:30

Przerwa

13:30 - 13:35

Studio ICAN

13:35 - 14:05

Sesja Q&A Prof. Amanda Kirby

14:05 - 14:10

Studio ICAN

14:10 - 15:00

zdjęcie Dominika Pikul
Dominika Pikul w rozmowie z Anną Majdak
Panel1: Praktycznie o neuroróżnorodności – doświadczenia pracodawców we wdrażaniu polityk i procedur wspierających neuroinkluzywność
 • Dlaczego warto i od czego zacząć? Korzyści płynące z wdrażania neuroinkluzywnych rozwiązań dla organizacji.
 • Miejsce neuroróżnorodności w strategicznych działaniach firmy - identyfikacja kluczowych grup i interesariuszy.
 • Prezentacja przykładowych polityk i procedur sprzyjających neuroinkluzywności w miejscu pracy.
 • Jak wprowadzać neuroinkluzywne polityki i procedury z korzyścią dla całej organizacji?
 • Wyzwania z jakimi mogą spotkać się organizacje podczas wdrażania neuroinkluzywnych rozwiązań.
 • Ile kosztuje budowanie neuroinkluzywnych organizacji i jak rozpocząć działania z niewielkim budżetem?

15:00 - 15:10

sesja Q&A Dominika Pikul i Anna Majdak

15:10 - 15:15

Studio ICAN

15:15 - 15:45

zdjęcie Izabela Hnidziuk-Machnica
Izabela Hnidziuk-Machnica w rozmowie z Joanną Wodzińska
Panel 2: Izabela Hnidziuk-Machnica oraz Joanna Wodzińska z DXC Technology

15:45 - 15:55

sesja Q&A DXC Technology

15:55 - 16:00

Studio ICAN zakończenie konferencji

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?

Masz pytania? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z ekspertem. Omówimy Twoje potrzeby rozwoju i pomożemy podjąć decyzję o udziale w programie.

Magdalena Witek

Dyrektor Struktury Sprzedaży, ICAN Institute
Od 25 lat nieustannie dzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania i sprzedaży. Jedno jest niezmienne - właściwy dobór szkoleń zaczyna się od otwartej rozmowy. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach, a pomogę wskazać Ci właściwy kierunek rozwoju.

Wypełnij formularz,
a my skontaktujemy się z Tobą!