Hej, fajnie, że wpadłeś do nas!

Wydarzenie już się odbyło, ale szykujemy nową edycję.
Sprawdź, co przygotowaliśmy!

SESJA 4 | 19 KWIETNIA 2023

Innowacyjność w niepewnych czasach – przewodnik lidera

Odkryj, jakie innowacje zwiększą konkurencyjność Twojej firmy i jak je skutecznie wdrażać, by odnosić sukcesy. Przełam bariery, które blokują potencjał innowacyjny Twojej firmy!

Christopher B. Bingham

Christopher B. Bingham

Christopher Bingham jest ekspertem w dziedzinie innowacji, wzrostu, przywództwa i strategii na dynamicznych rynkach. Jest wielokrotnie nagradzanym nauczycielem i badaczem w tych dziedzinach. Jego prace były prezentowane w takich placówkach jak National Public Radio, The Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg, CNBC, Fortune i Reuters. Publikuje w prestiżowych magazynach, m.in. „Harvard Business Review” i „MIT Sloan Management Review”. Otrzymał nagrodę Bullard Wydział Research Impact Award na UNC Kenan-Flagler, przyznawaną profesorowi, którego badania wywarły znaczący wpływ na praktykę biznesową. Ponadto kilkakrotnie zdobył nagrodę Award for Excellence in Executive MBA Teaching na UNC Kenan-Flagler. Doświadczenie branżowe zdobywał w McKinsey & Company, Deloitte Consulting i Price Waterhouse, a także w kilku firmach przedsiębiorczych. Współpracował z przedstawicielami kadry kierowniczej takich firm i instytucji, jak: FedEx, Goodyear, Lenovo, Intel, Skanska, Levi Strauss, Marriott, a nawet wojska Stanów Zjednoczonych (Marines, Navy, Space Force i Air Force). Posiada doktorat ze strategii, organizacji i przedsiębiorczości na Uniwersytecie Stanforda. Uzyskał tytuł licencjata z rachunkowości oraz tytuł MBA/MA na Uniwersytecie Brighama Younga, który ukończył z wyróżnieniem.

Opis sesji

Innowacja w niepewnym środowisku wymaga nowego podejścia. Dzięki badaniom profesora Binghama unikniesz błędów i zmniejszysz ryzyko. Dzięki zastosowania modelu profesora Binghama Twoje projekty innowacyjne będą rozwiązywały rzeczywiste i istotne problemy, odpowiadały w pełni na wymagania klientów oraz tworzyły rozwiązania, które da się dostarczyć we właściwy sposób i przy użyciu odpowiednich metod. Zrozumiesz, jak skutecznie zarządzać innowacją w dzisiejszych warunkach rynkowych tak, aby była ona skutecznym narzędziem konkurowania z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Zdobędziesz najnowszą wiedzę od światowego autorytetu – profesora Christophera Binghima – która pozwoli Ci przełożyć jego narzędzia i metody na rozwiązania pasujące do Twojej firmy i Twoich wyzwań. Będziesz mógł zadać naszym prelegentom pytania dotyczące swojej firmy i jej wyzwań.

Po każdym wystąpieniu odbędzie się sesja Q&A, podczas której będziesz miał możliwość zadawać ekspertom pytania na żywo i skonsultować swoje wyzwania – zarówno w języku polskim, jak i angielskim! Zachęcamy do zadawania pytań profesorowi Binghamowi jeszcze przed konferencją.

Dzięki tej sesji:

Dowiesz się na konkretnych przykładach, skąd bierze się paradoks, że 80% liderów traktuje innowację jako kluczowy czynnik sukcesu, ale tylko 6% jest zadowolonych z procesów innowacyjnych w firmie.
Sprawdzisz, jakich innowacji potrzebują firmy w dzisiejszym środowisku biznesowym.
Dowiesz się, jakich rodzajów innowacji potrzebuje Twoja firma i gdzie należy koncentrować uwagę.
Sprawdzisz, jak różne rodzaje innowacji wymagają odmiennego podejścia i odmiennych procesów zarządczych.
Otrzymasz metody zarządzania podstawowymi sprzecznościami innowacji: efektywnością i elastycznością.
Będziesz mógł ocenić, czy w kontekście danej szansy biznesowej lepiej tworzyć własne, unikalne rozwiązanie, czy też lepiej zapożyczyć pomysły od konkurentów?
Dostaniesz konkretne wskazówki, czy w danym przedsięwzięciu należy w pierwszym rzędzie kierować się danymi czy lepiej przy małej liczbie danych stawiać na szybki rozwój i uczyć się na bieżąco?
Dowiesz się, jakie rozwiązania organizacyjne promują efektywną innowację i jakie są zadania liderów w tym zakresie?
Poznasz największe wyzwania i zadania liderów w zarządzaniu innowacją w dzisiejszych realiach rynkowych.
Poznasz przykłady światowych i polskich firm odnoszących sukcesy.
zdjęcie Witold Jankowski

Dr Witold Jankowski

Prezes ICAN Institute

Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie. Twórca i redaktor naczelny polskiej edycji Harvard Business Review (2003-2020) oraz MIT Sloan Management Review (2019). Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami zarządzania z obszarów przywództwa i kształtowania kultury organizacyjnej. Wykładał w programach MBA w szkołach biznesu w Kanadzie. Prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce (Management™, Strategic Leadership Academy™, Personal Leadership Academy™). Jako trener i konsultant współpracował m.in. z AstraZeneca, BNP Paribas, Continental, CITI Bank, Goodyear, ING, Shell oraz Viessmann.

zdjęcie Stefan Życzkowski

Stefan Życzkowski

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes Astor, Przewodniczący Rady Strategicznej Spółki

Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce. Zasiada w Loży ekspertów Business Centre Club jako ekspert ds. Przemysłu 4.0. Autor opublikowanego w 2019 r. wskaźnika określającego rozwój i rentowność firmy produkcyjnej - Indeks Technologiczny ASTOR. Laureat wielu nagród i odznaczeń. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

zdjęcie Patrycja Olchowska

Dr Patrycja Olchowska

Doktor stosunków międzynarodowych, konsultantka, wykładowczyni akademicka i project managerka

Od 10 lat doradza przedsiębiorcom jak tworzyć zwinne strategie i sprzedawalne produkty oparte na innowacjach w dynamicznym świecie. Współpracuje ze środowiskiem biznesowym i naukowym, usprawniając ich komunikację i zwiększając szansę na osiągnięcie celów projektu. Doktor stosunków międzynarodowych, absolwentka programu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej, MANAGMENT 2014 ICAN Institute, certyfikowana egzaminatorka Lean Office, KAIZEN Facylitator, Design Thinking (Google).

zdjęcie Andrzej Gajewski

Andrzej Gajewski

Lider obszaru zarządzania projektami strategicznymi Trans.eu Group SA, certyfikowany konsultant, coach

Ponad 20 lat związany jest z zarządzaniem projektami. Zrealizował ponad 50 różnej wielkości inicjatyw, głównie związanych z realizacją strategii, w branżach od IT przez finanse i bankowość, budownictwo, hotelarstwo i turystykę do produkcji i logistyki. Od 2014 jest assessorem w organizowanym przez IPMA Polska konkursie na Najlepszy Projekt Roku - Polish Project Excellence Award. Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska. Łączy projekty biznesowe z podejściem Agile i SAFe. Fascynują go turkusowe organizacje i Management 3.0.

Program konferencji

09:30 - 10:20
Sesja networkingowa z uczestnikami konferencji
10:20 - 10:30
Studio ICAN Przywitanie
10:30 - 11:00
zdjęcie Witold Jankowski
dr Witold Jankowski
Innowacja a rozwój: nowe wyzwania i dylematy polskich firm. Jak wykorzystać innowację do rozwoju w dzisiejszych realiach rynkowych?
11:00 - 11:15
sesja Q&A dr Witold Jankowski
11:15 - 11:20
Studio ICAN
11:20 - 12:00
zdjęcie prof. Christopher B. Bingham
prof. Christopher B. Bingham
Jak każdy lider może poradzić sobie z największymi dylematami dotyczącymi innowacji: kluczowe sprzeczności, napięcia i rozwiązania
12:00 - 12:05
Studio ICAN
12:05 - 12:45
Przerwa
12:45 - 12:50
Studio ICAN
12:50 - 13:20
Interaktywna sesja Q&A - prof. Christopher B. Bingham
13:20 - 13:25
Studio ICAN
13:25 - 13:45
zdjęcie dr Patrycja Olchowska
dr Patrycja Olchowska
Potencjał innowacyjny neuroróżnorodnych zespołów - między twardym a miękkim wymiarem procesów innowacyjnych
13:45 - 13:55
sesja Q&A dr Patrycja Olchowska
13:55 - 14:00
Studio ICAN
14:00 - 14:20
zdjęcie Stefan Życzkowski
Stefan Życzkowski
Strategia innowacyjności w oparciu o wolność i odpowiedzialność
14:20 - 14:30
sesja Q&A Stefan Życzkowski
14:30 - 14:35
Studio ICAN
14:35 - 14:55
zdjęcie Andrzej Gajewski
Andrzej Gajewski
Innowacyjne podejście do zarzadzania projektami i rozwoju produktu w oparciu o kulturę organizacyjną DRAGON
14:55 - 15:05
sesja Q&A Andrzej Gajewski
15:05 - 15:10
Studio ICAN
15.10 - 15.15
Studio ICAN - Zakończenie konferencji