Hej, fajnie, że wpadłeś do nas!

Wydarzenie już się odbyło, ale szykujemy nową edycję.
Sprawdź, co przygotowaliśmy!

SESJA 3 | 22 LUTEGO 2023

Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej

Co robić aby budować kulturę, która pozwala nam wygrywać w środowisku po Covid i w cieniu wojny w Ukrainie? Tak, jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszej wiedzy i najnowszych praktyk już stosowanych przez najlepsze firmy!

JAMES HESKETT

James L. Heskett

James L. Heskett jest emerytowanym profesorem UPS Foundation w Harvard Business School. Obronił doktorat w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanforda i był członkiem wydziału Ohio State University oraz prezesem Logistics Systems, Inc. Od 2000 roku prowadzi bloga na stronie internetowej Working Knowledge. Pracował jako konsultant dla firm w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie.

Członek wydziału Harvard Business School od 1965 roku. Prowadził kursy z marketingu, logistyki biznesowej, zarządzania operacjami usługowymi, polityki biznesowej i zarządzania usługami, zarządzania ogólnego i przedsiębiorczości, a także pełnił funkcję starszego prodziekana odpowiedzialnego za programy akademickie.

W swoich badaniach koncentrował się na identyfikowaniu i mierzeniu wskaźników sukcesu w modelach biznesowych firm, a także w wykorzystaniu alternatywnych źródeł dochodu. Analizując przypadki 200 firm, Heskett odkrył, że elastyczne kultury organizacyjne prowadzą do wyższych zwrotów finansowych.

Osiągnięcia Hesketta zostały uhonorowane wieloma nagrodami. W 2010 roku otrzymał Distinguished Career Contribution Award, w 1992 Marketing Educator of the Year Award of Sales, a w 1974 John Drury Sheahan Award przyznawaną przez Council of Logistics Management.

Opis sesji

Wykorzystaj ponad 30 lat doświadczeń wybitnego światowego eksperta profesora Jamesa Hesketta i jego najnowsze przemyślenia nad kulturą organizacyjną z przykładami i wzorami do zastosowania. Dowiedz się, jak wiodące firmy w Polsce w praktyce radzą sobie z trudnymi problemami wypalenia zawodowego, izolacji, spadku zaangażowania i pomimo trudnych warunków tworzą wysokoenergetyczne i rozwojowe środowisko pracy. Dzięki czemu wygrywają! W świecie szybkich zmian kultura organizacyjna (nawet spójna i wyrazista) może być atutem firmy lub… jej obciążeniem! Trudne środowisko rynkowe stwarza oczywiste wyzwania i zagrożenia, które wymagają dostosowania nie tylko w wymiarze strategii, ale także w wymiarze kultury organizacyjnej. Jak w praktyce budować kulturę organizacyjną, która pozwala wygrywać?

Dzięki tej sesji:

Zrozumiesz, jakie są prawdziwe źródła symptomów takich jak: wypalenie, spadek zaangażowana i utrata motywacji.
Które z tych symptomów odnoszą się do problemów strukturalnych, a które do kulturowych.
Sprawdzisz, jak zmiany w środowisku pracy (praca zdalna i hybrydowa) wpływają na kulturę organizacyjną.
Odkryjesz potencjał kultury organizacyjnej jako źródła przewagi konkurencyjnej w porównaniu do innych źródeł określających zdolność do wygrywania.
Przekonasz się, kto dzisiaj wygrywa, a kto przegrywa z powodów niewłaściwej kultury organizacyjnej.
Sprawdzisz, jakiej kultury organizacyjnej potrzebuje Twoja firma.
Dowiesz się, kiedy zbyt spójna kultura organizacyjna jest problemem i obniża zdolność organizacji do zmiany.
Poznasz największe wyzwania i zadania liderów w budowaniu nowego modelu kultury organizacyjnej oraz dowiesz się, jak im sprostać.
Poznasz przykłady światowych jak i polskich firm odnoszących sukcesy.
Witold Jankowski

Dr Witold Jankowski

Prezes ICAN Institute

Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie. Twórca i redaktor naczelny polskiej edycji Harvard Business Review (2003-2020) oraz MIT Sloan Management Review (2019). Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami zarządzania z obszarów przywództwa i kształtowania kultury organizacyjnej. Wykładał w programach MBA w szkołach biznesu w Kanadzie. Prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce (Management™, Strategic Leadership Academy™, Personal Leadership Academy™). Jako trener i konsultant współpracował m.in. z AstraZeneca, BNP Paribas, Continental, CITI Bank, Goodyear, ING, Shell oraz Viessmann.

zdjęcie Paweł Wilk

Paweł Wilk

Prezes Zarządu i współzałożyciel spółki Ice Code Games SA.

Doświadczenie biznesowe zdobywał jako konsultant w dziale doradztwa strategicznego pracując dla przemysłu farmaceutycznego. Współpracował z takimi markami jak: Bayer, Pfizer, Sanofi, Novartis, Merck & Co, Roche, Polfarma, GSK, Aflofarm. Doświadczenie startupowe uzyskał m.in. jako leader zespołu analitycznego w AlgorTrade S.A. W trakcie pandemii stworzył organizację pracującą 100% zdalnie, która jednak pozwala przezwyciężyć ograniczenia pracy zdalnej i utrzymać wysokie zaangażowanie i motywację. Szczególnie ważne było zaprojektowanie „substytutów” kontaktu ludzkiego w przestrzeni wirtualnej. Aby dodać „element ludzki” do pracy zdalnej, stworzył odwrócony model pracy hybrydowej. Na konferencji opowie, na czym ten model polega i jak go stosować.


                zdjęcie Dr Bartłomiej Brach

Dr Bartłomiej Brach

Jest doktorem nauk o zarządzaniu, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i założycielem Brightlight. Bada nowe problemy zarządzania: zmiany motywacji pracowników i purpose firm. Doradza firmom, jak lepiej dopasować oferty pracy do potrzeb kandydatów, nazwać wartości i cele strategiczne albo wzmocnić pozytywny wpływ firmy na pracowników. Współwprowadził na rynek polski storytelling jako metodę badania tożsamości i kultury organizacji. Współpracował z największymi wswoich branżach: CD PROJEKT, x-kom czy Diagnostyka.

zdjęcie Katarzyna Szymula - Pobożniak

Katarzyna Szełemej-Pobożniak

Ekspertka w obszarze różnic międzykulturowych, wizeprezeska firmy Haxel Events & Incentive. Coach ACC ICF, absolwentka ekonomii (SGH) i etnologii (Freie Universitaet Berlin). Jest certyfikowanem konsultantem kryzysu psychologicznego. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz coaching z zakresu różnic i komunikacji międzykulturowej, kultury biznesowej konkretnych krajów iradzenia sobie ze stresem. Przedstawi doświadczenia firm, wktórych pracują pracownicy z różnych krajów i kultur. Różnorodność kulturowa pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych musi być wzięta pod uwagę przy budowaniu spójnej kultury organizacyjnej.

Program konferencji

09:30 - 10:20
Sesja networkingowa z uczestnikami konferencji
10:20 - 10:30
Studio ICAN Przywitanie
10:30 - 11:00
zdjęcie Witold Jankowski
dr Witold Jankowski
Nowe realia rynkowe a potrzeba zmian kultury organizacyjnej: od symptomów do rozwiązań
11:00 - 11:15
dr Witold Jankowski - sesja Q&A
11:15 - 11:20
Studio ICAN
11:20 - 12:00
zdjęcie prof. James Heskett
prof. James Heskett
Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej: nowe modele i najlepsze praktyki
12:0 - 12:05
Studio ICAN
12:05 - 12:40
Przerwa
12:40 - 12:45
Studio ICAN
12:45 - 13:15
zdjęcie Paweł Wilk
Paweł Wilk
Jak przezwyciężyć ograniczenia pracy zdalnej i utrzymać wysokie zaangażowanie i motywację
13:15 - 13:30
sesja Q&A Paweł Wilk
13:30 - 13:35
Studio ICAN
13:35 - 14:05
zdjęcie dr Bartłomiej Brach
dr Bartłomiej Brach
Cztery pytania o sens pracy - nowa wiedza dla menedżerów
14:05 - 14:20
sesja Q&A dr Bartłomiej Brach
14:20 - 14:25
Studio ICAN
14:25 - 14:55
zdjęcie Katarzyna Szełemej - Pobożniak
Katarzyna Szełemej - Pobożniak
Różnice kulturowe w biznesie
14:55 - 15:00
Studio ICAN
15:00 - 15:30
Interaktywna sesja Q&A - prof. James Heskett
15:30 - 15:35
Zakończenie wydarzenia