Management 2020

  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA WRO – Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 24-25.01.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 21-22.02.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KRK 22-23.05.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 26-27.06.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 17-18.07.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 21-22.08.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 25-26.09.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 23-24.10.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 27-28.11.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 12: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KRK 12-13.02.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WRO 29-30.11.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 10-11.01.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa WRO 06-07.03.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian - ONLINE
grupa WRO 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków - ONLINE
grupa WRO 15-16.05.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WRO 10-11.07.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WRO 07-08.08.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WRO 11-12.09.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WRO 09-10.10.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WRO 20-21.11.2020 piątek, sobota