ITS Sales Leadership Program™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
Sesja 1: Organizacja struktur i zespołów sprzedażowych: nowe trendy i rozwiązania
grupa WA1 24-25.05.2023 środa,czwartek
Sesja 2: Od elastycznej strategii do elastycznej realizacji, czyli straktyka sprzedażowa
grupa WA1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Motywowanie i zarządzanie energią w świecie cyfrowej transformacji sprzedaży
grupa WA1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Neurokomunikacja i wywieranie wpływu
grupa WA1 18-19.08.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Coaching sprzedażowy
grupa WA1 22-23.09.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój
grupa WA1 20-21.10.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Transformacyjne przywództwo w sprzedaży: zadania i narzędzia
grupa WA1 24-25.11.2023 piątek, sobota