ITL Personal Leadership Academy™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
Sesja 1: Lider w świecie VUCA 2.0+: kluczowe wyzwania i niezbędne kompetencje
grupa WA1 04-05.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Wewnętrzna siła lidera: dynamika atutów i niedoskonałości
grupa WA1 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Autoprezentacja lidera w wirtualnym środowisku – jak występować, by inni chcieli nas słuchać
grupa WA1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa WA1 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji i perswazji
grupa WA1 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Sprawczość lidera: władza, wpływ, etyka - jak je łączyć
grupa WA1 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Lider negocjator - jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa WA1 19-20.05.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Innowacyjny lider: jak przewodzić i napędzać innowacje w firmie
grupa WA1 23-24.06.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego
grupa WA1 18-19.08.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Algorytmiczny lider: cyfrowe kompetencje lidera a zdolność do przewodzenia w hybrydowym środowisku pracy
grupa WA1 15-16.09.2023 piątek, sobota