ITL Management™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA WRO – Wrocław
  • GRUPA KRK - Kraków
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa A 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa A 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa A 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa A 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa A 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Od komunikacji do negocjacji
grupa A 18-19.08.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa A 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa A 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa A 17-18.11.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WRO 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa WRO 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WRO 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WRO 17-18.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WRO 15-16.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WRO 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WRO 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WRO 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 11-12.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KRK 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 09-10.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 14-15.10.2022 piątek, sobota