RAPORTY

Nie mamy wątpliwości, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian. Wzajemne powiązania ludzi, firm i rynków nigdy nie były tak silne i wyraźne. Do tego postęp technologiczny, zmiany ekonomiczne i geopolityczne zmieniają sposób, w jaki zarządzamy naszymi firmami i relacjami.

W ramach Klubu CFO poprzez różne inicjatywy staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby firm, wskazywać kierunki działań, zachęcamy do wymiany doświadczeń i rozwoju.

Raporty i badania są kolejnym ważnym krokiem na tej ścieżce. Bazują one na rzeczywistych i aktualnych danych z rynku, a przedsiębiorcy mogą się rozwijać tylko wtedy, kiedy podejmują decyzje na podstawie zweryfikowanych informacji.

Tworząc raporty udostępniamy dane źródłowe wraz z opisem procesu ich badania. Daje to możliwości szerszej analizy i wykorzystania tej wiedzy w swojej organizacji.

Zapraszamy do lektury!

okładka raportu Future of Finance 2.0
Listopad 2023

Future of Finance 2.0: Zrównoważony rozwój organizacji i ESG

Jak zarządzać zrównoważonym rozwojem w organizacji? Jak być katalizatorem zmian, które wpływają na przyszłość funkcji finansowej i jakie wyzwania przed nią stoją? Jak zmieniają się umiejętności CFOs i ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej oraz jak firmy mogą identyfikować i uzupełniać luki kompetencyjne w zakresie ESG? Nowe badanie AICPA & CIMA z serii Future of Finance 2.0: Organisational sustainability and ESG (Zrównoważony rozwój organizacji i ESG) identyfikuje dziewięć kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju w trzech kategoriach: ludzie, środowisko i procesy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania i skorzystania z modelu dojrzałości ESG stworzonego przez AICPA & CIMA.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ


Nowoczesny CFO w transformującej się firmie 2023
Grudzień 2023

Raport: Obszar technologii i IT największą luką kompetencyjną pracowników działów finansowych

Ponad połowa badanych firm wciąż doświadcza częściowych lub całkowitych braków kompetencyjnych i kadrowych w działach finansowych, co stanowi poważne wyzwanie dla rozwoju tej funkcji. Największą lukę kompetencyjną CFO dostrzegają w obszarze technologii i IT – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce we współpracy z Klubem CFO. Chociaż zdecydowana większość firm wykorzystuje systemy klasy ERP to wciąż jedna na trzy organizacje tworzy dane zarządcze dostosowując manualnie dane księgowe. 49% ankietowanych CFO przyznaje, że największym potencjałem do automatyzacji w finansach jest obszar fakturowania. W kontekście zachodzących zmian legislacyjnych dot. czynników ESG niepokojący jest fakt, że 80% organizacji wciąż nie wdrożyło praktyk dotyczących zarządzania danymi klimatycznymi i raportowania ich w swojej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania i płynącymi z nich wnioskami.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ


Nowoczesny CFO w transformującej się firmie
Październik 2022

Raport: Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

Jakie oczekiwania mają działy biznesowe wobec CFO? Czego potrzebują dyrektorzy finansowi we współpracy z biznesem? KPMG w Polsce wraz z Klubem CFO zapytało CFO, CEO i szefów działów biznesowych, jak wygląda rola i interakcje osób odpowiedzialnych za funkcję finansową. W badaniu wzięły udział 182 osoby z najwyższego kierownictwa firm działających w Polsce, w tym 126 CFO.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania i płynącymi z nich wnioskami.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ


okładka raport inwestycje w trudnych czasach Czerwiec 2022

Raport: Inwestycje w trudnych czasach

Klub CFO we współpracy z Bankiem Millennium opracował raport „Inwestycje w trudnych czasach”, który został przygotowany na podstawie badania naszej jednostki badawczej ICAN Research. Zbadaliśmy nastroje inwestycyjne średnich i dużych firm, a także motywacje stojące za planami inwestycyjnymi oraz bariery utrudniające rozwój. Na potrzeby badania przeprowadziliśmy aż 276 wywiadów eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami badania oraz z ciekawymi wnioskami przedstawionymi w odniesieniu do skutków kryzysu pandemicznego oraz wielkości organizacji.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ