RAPORTY

Nie mamy wątpliwości, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian. Wzajemne powiązania ludzi, firm i rynków nigdy nie były tak silne i wyraźne. Do tego postęp technologiczny, zmiany ekonomiczne i geopolityczne zmieniają sposób, w jaki zarządzamy naszymi firmami i relacjami.

W ramach Klubu CFO poprzez różne inicjatywy staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby firm, wskazywać kierunki działań, zachęcamy do wymiany doświadczeń i rozwoju.

Raporty i badania są kolejnym ważnym krokiem na tej ścieżce. Bazują one na rzeczywistych i aktualnych danych z rynku, a przedsiębiorcy mogą się rozwijać tylko wtedy, kiedy podejmują decyzje na podstawie zweryfikowanych informacji.

Tworząc raporty udostępniamy dane źródłowe wraz z opisem procesu ich badania. Daje to możliwości szerszej analizy i wykorzystania tej wiedzy w swojej organizacji.

Zapraszamy do lektury!

Raport: Inwestycje w trudnych czasach

Klub CFO we współpracy z Bankiem Millennium opracował raport „Inwestycje w trudnych czasach”, który został przygotowany na podstawie badania naszej jednostki badawczej ICAN Research. Zbadaliśmy nastroje inwestycyjne średnich i dużych firm, a także motywacje stojące za planami inwestycyjnymi oraz bariery utrudniające rozwój. Na potrzeby badania przeprowadziliśmy aż 276 wywiadów eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami badania oraz z ciekawymi wnioskami przedstawionymi w odniesieniu do skutków kryzysu pandemicznego oraz wielkości organizacji.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ


Raport: Nowoczesny CFO w transformującej się firmie

Jakie oczekiwania mają działy biznesowe wobec CFO? Czego potrzebują dyrektorzy finansowi we współpracy z biznesem? KPMG w Polsce wraz z Klubem CFO zapytało CFO, CEO i szefów działów biznesowych, jak wygląda rola i interakcje osób odpowiedzialnych za funkcję finansową. W badaniu wzięły udział 182 osoby z najwyższego kierownictwa firm działających w Polsce, w tym 126 CFO.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania i płynącymi z nich wnioskami.

Cały raport bezpłatnie można pobrać TUTAJ