KONKURS

organizowany przez ICAN Institute, wydawcę ICAN Management Review

Idea

Nowe technologie z roku na rok coraz bardziej zmieniają współczesny biznes i kształtują zupełnie nową, cyfrową rzeczywistość. To, w jaki sposób firmy przejdą tę rewolucję, zależy od formalnych i nieformalnych liderów, którzy nadają ton i kierunek zmianom.

Od początku swojego istnienia ICAN Institute, wydawca MIT Sloan Management Review Polska – jedynej europejskiej edycji prestiżowego magazynu łączącego perspektywę technologiczną i biznesową – wspiera polskie firmy w budowaniu trwałej przewagi, kreowaniu efektywnego przywództwa i wyprzedzaniu rynkowych trendów, dając najwyższej jakości wiedzę i narzędzia liderom, którym zależy na dynamicznym rozwoju swoich firm.

Doskonale wiemy, jak wymagające i pełne wyzwań jest zadanie przejścia przez cyfrową transformację i zdobycie przewagi w coraz bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości biznesowej. Właśnie dlatego, w ramach konkursu Mistrz Innowacyjnej Transformacji, chcielibyśmy wyłonić i wyróżnić najlepszych liderów cyfrowej transformacji w Polsce – firmy, które wyprzedzają jutro i są doskonałym przykładem organizacji, które najśmielej wkroczyły w nowy wymiar biznesu.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajdą Państwo poniżej.

Zasady konkursu

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie liderów cyfrowej zmiany – firm i osób odpowiedzialnych za inicjatywę i wdrożenie projektów technologicznych o znaczącym wpływie na organizację, rynek oraz środowisko.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Nagrodzeni liderzy lub firmy otrzymają tytuł Mistrza Transformacji, Mistrza Wdrożenia lub Cyfrowej Organizacji w ramach 3 kategorii: Technologia i rynek, Technologia i organizacja oraz Odpowiedzialna technologia.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wyłonienie laureatów

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w ramach trzyetapowego procesu konkursowego.

Kategorie nagród

Technologia i rynek

Kategoria, w której wyróżnimy projekty związane z transformacją technologiczną procesów mających istotny wpływ na rynek, klienta, otoczenie biznesowe. Projekty te mogą dotyczyć takich obszarów, jak: oferta produktowa, kanały komunikacji, sprzedaż, logistyka.

Ekspansja zagraniczna

W ramach tej kategorii wyróżnimy projekty związane z transformacją technologiczną procesów wewnątrz organizacji, które znacząco poprawiły wskaźniki efektywności funkcjonowania firmy.

Ekspansja zagraniczna

Kategoria, w ramach której wyłonione zostaną najlepsze projekty związane z transformacją technologiczną w obszarze środowiska i społeczeństwa – takie, które w istotny sposób wpłynęły na otoczenie i poprawę jakości życia.

Jeden kandydat może być zgłoszony w jednej lub więcej niż jednej kategorii konkursowej. Można również zgłosić więcej niż jeden projekt i wyróżnić więcej niż jednego lidera.

W ramach powyższych kategorii wyłonimy osoby lub firmy, które zyskają miano:

/ MISTRZA TRANSFORMACJI

właściciel firmy bądź prezes – osoba decyzyjna w nagrodzonym projekcie

/ MISTRZA WDROŻENIA

menedżer odpowiedzialny za wdrożenie nagrodzonego projektu

/ CYFROWEJ ORGANIZACJI

firma bądź zespół odpowiedzialne za wdrożenie nagrodzonego projektu

Kapituła konkursu

Podczas 3. etapu Kapituła konkursu przeprowadzi głosowanie mające na celu wyłonienie laureatów.

Poznaj Kapitułę konkursu

Do grona członków Kapituły konkursu Mistrz Innowacyjnej Transformacji należą wybitni eksperci i praktycy ze świata technologii i biznesu.

dr Witold Jankowski
Prezes ICAN Intitute
Andrzej Jacaszek, DBA
Dyrektor Zarządzający ICAN Institute
Dominika Bettman
prezeska Zarządu, Siemens Sp. z o.o.
Jarosław Gracel
członek Zarządu ASTOR, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0
Krzysztof Grzęda
Project Services Leader, IBM Poland and Baltics
Jakub Jasiński
dyrektor e-commerce w CCC S.A.
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
prezes PZU SA
Bożena Leśniewska
wiceprezes Zarządu Orange Polska
Wojciech Orzech
prezes Zarządu PKP Energetyka
Kuba Piwowar
Digital Acceleration Lead, Google
Przemysław Polaczek
partner zarządzający i wspólnik Grant Thornton
Aleksandra Przegalińska
Filozof, futurolog Akademia Leona Koźmińskiego
Anna Streżynska
CEO, MC2 Innovations
Natasza Świtalska
założyciel i prezes zarządu spółki Bio Market Polska
Katarzyna Świętochowska
NOSPR AI Project Leader
Ewa Wernerowicz
Prezes Zarządu, Vivus Finance S.A.
dr Piotr Wiśniewski
dyrektor zarządzający Grupy DB77
Witold Ziomek
Prezes Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu

Partnerzy

ORGANIZATOR
PARTNER MERYTORYCZNY
PATRONATY MEDIALNE