KONKURS

organizowany przez ICAN Institute, wydawcę ICAN Management Review

Idea

Za sukcesem w biznesie stoją ludzie, nie firmy. ICAN Institute – lider w kreowaniu nowych trendów biznesowych – chce wyróżnić najskuteczniejszych menadżerów, którzy osiągnęli spektakularny sukces. Konkurs ICAN Management Review: Liderzy Jutra to wyróżnienie dla tych, którzy przez śmiałe decyzje i konsekwencje w działaniu zmieniają rzeczywistość rynkową wytyczając nowe kierunki w rozwoju branż i sektorów.

Zasady konkursu

Cel konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy liderów, którzy pełnią funkcje zarządcze w swoich firmach od co najmniej 2 lat.

Firma może zgłosić więcej niż jeden projekt do udziału w konkursie.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Liderzy będą nagradzani w ramach kategorii: model biznesowy i ekspansja zagraniczna.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wyłonienie laureatów

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w ramach trzyetapowego procesu konkursowego.

Kategorie nagród

Model biznesowy

to nagroda przyznawana liderom, których firmy w ciągu ostatnich trzech lat utrzymują wysokie tempo rozwoju dzięki rozwoju unikalnych umiejętności konkurowania i zdobywania nowych rynków.

Ekspansja zagraniczna

to nagroda przyznawana liderom firm, które w ciągu ostatnich trzech lat odniosły sukces w ekspansji zagranicznej otwierając nowe rynki lub budując pozycję silnego gracza w wybranych krajach

Nagrody specjalne: Nagroda ICAN Management Review Polska i Zarządu ICAN Institute

Kapituła konkursu

Podczas 3. etapu Kapituła konkursu przeprowadzi głosowanie mające na celu wyłonienie laureatów.

Poznaj Kapitułę konkursu

Do grona członków Kapituły konkursu ICAN Management Review: Liderzy Jutra należą wybitni eksperci i praktycy ze świata technologii i biznesu.

dr Witold Jankowski
Prezes ICAN Intitute
Andrzej Jacaszek, DBA
Dyrektor Zarządzający ICAN Institute
Aleksandra Agatowska
Prezes Zarządu PZU Życie SA
Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego
Victoria Iwanowska
Prezes agencji [vi:] oraz Small Step Matters
Zbigniew Jagiełło
Członek Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej, Członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności
Joanna Makowiecka-Gatza
Prezes Zarządu Karmar S.A
Bartłomiej Pawlak
Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
Konrad Pokutycki
Prezes Zarządu BSH
Anna Rulkiewicz
Prezes Grupy LUX MED
Robert Wielgo
CMO, członek zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Prezes Rady Reklamy

Partnerzy

PATRONATY HONOROWE
PATRONATY MEDIALNE