Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje 

 

ZWROTY (odstąpienie od umowy)

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny i zostało opracowane na podstawie Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl

1.

Zgodnie z  przepisami prawa istnieje możliwość zwrotu zakupu towarów lub rezygnacji z zamówienia pochodzących ze Sklepu internetowego (co dalej jest również określane jako „odstąpienie od umowy”).

Z odstąpienia od umowy możesz skorzystać, jeśli jesteś::

 • Konsumentem, czyli osobą fizyczną kupującą lub zamawiającą na użytek prywatny;
 • Quasi-Konsumentem, czyli jednoosobowym przedsiębiorcą, który kupuje lub zamawia na użytek swojej działalności, ale nie w celach zawodowych (np. to co kupiłaś/eś lub zamówiłaś/eś nie służy Ci do świadczenia usług Twoim klientom).

Istnieją jednak wyjątki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Nie możesz dokonać zwrotu towaru ani zrezygnować z usługi, jeśli:

a)       Zamówiłaś/eś odpłatną usługę i przed jej zamówieniem wyraźnie zgodziłaś/eś się, aby ICAN wykonał ją przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, po czym ICAN wykonał tę usługę w pełni (np. odbyła się już konferencja lub webinarium), a dodatkowo wcześniej zostałaś/eś poinformowany o tym, że utracisz w powyższej sytuacji prawo do odstąpienia od umowy i przyjęłaś/ąłeś to do wiadomości.

b)      Kupiłaś/eś dziennik, periodyk lub czasopismo (np. magazyn papierowy). Wyjątek ten nie dotyczy umowy o prenumeratę (czyli np. możesz odstąpić od umowy o subskrypcję magazynu).

c)       Kupiłaś/eś treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym (np. e-book, audiobook, nagranie z konferencji w formie pliku do pobrania), jeżeli ICAN umożliwił pobranie pliku przed upływem terminu na odstąpienie od umowy za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą, wcześniej informując Cię, że po wspomnianym umożliwieniu nie będziesz mogła/mógł odstąpić od umowy i przyjęłaś/ąłeś to do wiadomości. ICAN ma obowiązek przekazać Ci w powyższej sytuacji informację o zgodzie wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.

d)      Kupiłaś/eś nagrania dźwiękowe lub wizualne, które zostały Ci doręczone w zapieczętowanym opakowaniu, a Ty je otworzyłaś/eś po dostarczeniu.

e)       Kupiłaś/eś towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli otworzyłaś/eś opakowanie po dostarczeniu.

f)       Kupiłaś/eś towar wykonany na Twoje indywidualne zamówienie.

g)      Kupiłaś/eś towar, który po dostarczeniu został nierozłącznie połączony z innymi towarami ze względu na jego charakter.

2.

Odstąpić od umowy możesz w ciągu 14 dni od dnia:

 • doręczenia pojedynczego towaru albo
 • doręczenia ostatniego towaru, partii lub części (jeśli zakup obejmuje wiele towarów, które są̨ dostarczane osobno, partiami lub w częściach) albo
 • doręczenia pierwszego z towarów (jeśli zakup polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony) albo
 • zawarcia umowy (dla pozostałych przypadków).

3.

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, powinnaś/powinieneś złożyć wobec ICAN oświadczenie o odstąpieniu:

 • na piśmie pod adres:

     ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
     al. Niepodległości 18
     02-653 Warszawa

lub

 • drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

4.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz (jednak nie jest to obowiązkowe):

 • złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się pod linkiem: formularz lub
 • złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl lub
 • złożyć korzystając ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

Istotne jest, aby oświadczenie zostało wysłane do ICAN przed upływem terminu oraz wyraźnie wynikała z niego Twoja wola zwrotu lub rezygnacji. Nie musisz podawać przyczyny zwrotu lub rezygnacji.

5.

Odstępując od umowy nie ponosisz kosztów, poza wyjątkami wskazanymi w pkt. 6, 8, 10 i 11 poniżej.

6.

W przypadku odstąpienia od umowy, poza pewnymi wyjątkami wskazanymi w Regulaminie, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy, który był dostępny podczas składania zamówienia.

Oznacza to, że jeśli wybrałaś/eś droższy sposób dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany, nie otrzymasz zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

7.

Płatność zwracamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłaś/eś przy zakupie lub zamówieniu. Możemy dokonać zwrotu płatności także w inny sposób (który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi dodatkowymi kosztami), jeśli wyraźnie się na to zgodziłaś/eś.

8.

Ponosisz bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia. Do bezpośrednich kosztów zwrotu towaru zalicza się koszty przesyłki.

9.

Jeśli odstąpiłaś/eś od umowy dotyczącej zakupu towaru, masz obowiązek odesłać lub przekazać ten towar ICAN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na następujący adres:


ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

Powyższy termin będzie zachowany, jeśli odesłanie towaru nastąpiło przed jego upływem.

10.

Jeżeli korzystałaś/eś z towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech oraz funkcjonowania i doprowadziło to do zmniejszenia wartości tego towaru, możemy obciążyć Cię kwotą stanowiącą różnicę wartości towaru wysłanego do Ciebie i tego, który został zwrócony.

11.

W momencie zamawiania usługi (np. ICAN Business Advisor) możesz zdecydować się na rozpoczęcie jej realizacji przed upływem terminu do odstąpienia. Jeżeli następnie odstąpisz od umowy, będziesz zobowiązana/y do zapłaty ICAN kwoty proporcjonalnej do zakresu usługi wyświadczonej do chwili odstąpienia.

12.

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy (zwrotu) zostały opisane w pkt. 14 Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl

 

 

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia problemów przewidujemy trzy tryby reklamacyjne:

 1. Reklamacje towarów
 2. Reklamacje treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 3. Reklamacje ogólne

Każdą z reklamacji możesz złożyć w następujący sposób:

 • na piśmie pod adres:

     ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
     al. Niepodległości 18
     02-653 Warszawa

lub

 • drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

 

 1. Reklamacje towarów

Tryb ten dotyczy wyłącznie reklamacji zakupionych towarów, w szczególności książek drukowanych, magazynów w wersji papierowej lub gadżetów (np. kubków). Możesz z niego skorzystać jeśli jesteś:

 • Konsumentem, czyli osobą fizyczną kupującą na użytek prywatny;
 • Quasi-Konsumentem, czyli jednoosobowym przedsiębiorcą, który kupuje na użytek swojej działalności, ale nie w celach zawodowych (np. to co kupiłaś/eś nie służy Ci do świadczenia usług Twoim klientom).

Możesz złożyć reklamację towaru jeśli okaże się, że jest on wadliwy (np. uszkodzony, niekompletny, niezgodny z opisem na stronie Sklepu internetowego). Wspomniana wada musi istnieć w chwili dostarczenia towaru i ujawnić się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

W piśmie lub wiadomości z reklamacją przede wszystkim opisz wadę oraz wskaż jedno z poniższych żądań:

 1. naprawę towaru;
 2. wymianę towaru na prawidłowy;
 3. obniżenie ceny towaru;
 4. zwrot towaru.

Po złożeniu reklamacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia ewentualnego dostarczenia wadliwego towaru do ICAN. Odpowiemy na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego otrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji towarów zostały opisane w pkt. 12 Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl

 

 1. Reklamacje treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Tryb ten dotyczy wyłącznie reklamacji:

 • zakupionych treści cyfrowych (np. e-book, audiobook);
 • zamówionych usług cyfrowych (np. ICAN Business Advisor, webinarium)

Możesz z niego skorzystać jeśli jesteś:

 • Konsumentem, czyli osobą fizyczną kupującą lub zamawiającą na użytek prywatny;
 • Quasi-Konsumentem, czyli jednoosobowym przedsiębiorcą, który kupuje lub zamawia na użytek swojej działalności, ale nie w celach zawodowych (np. to co kupiłaś/eś lub zamówiłaś/eś nie służy Ci do świadczenia usług Twoim klientom).

Możesz złożyć reklamację treści lub usługi cyfrowej jeśli okaże się, że jest ona wadliwa (np. uszkodzona, niekompletna, niezgodna z opisem na stronie Sklepu internetowego) lub występują inne problemy w korzystaniu z niej.

W piśmie lub wiadomości z reklamacją przede wszystkim opisz wadę lub problem oraz wskaż jedno z poniższych żądań:

 1. usunięcie wady lub problemu;
 2. obniżenie ceny treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 3. rezygnacja z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Odpowiemy na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego otrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zostały opisane w pkt. 13 Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl

 

 1. Reklamacje ogólne

Tryb ten dotyczy reklamacji wszystkich problemów innych niż te opisane w pkt. 1 i 2 powyżej. Przysługuje wszystkim Klientom.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zalecamy:

 • wskazanie adresu lub adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację;
 • opisanie problemu.

Pominięcie powyższych zaleceń nie wpływa na skuteczność reklamacji.

Odpowiemy na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego otrzymania.

 

Informacje na temat instytucji pomagających rozwiązywać spory konsumenckie są przedstawione w pkt. 16 Regulaminu zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl