Skontaktuj się z nami

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Wydawca magazynu „ICAN Management Review Polska”
Wydawca magazynu „MIT Sloan Management Review Polska”

NIP: 585-10-72-522
REGON: 190 477 387

BTD Office Center

al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
www.ican.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 22 11 33 444
tel. 22 250 11 44
faks 22 250 20 99
infolinia@ican.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych,
Pawłem Makowskim
iod@ican.pl

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa („ICAN”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), w celu obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). oraz prowadzenia działań marketingowych (zgodnie z zaznaczonym wyborem).

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Mają Państwo m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich ilości oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ican.pl/prywatnosc lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych (adres e-mail: iod@ican.pl).

Rozwiń/Zwiń