KOMPLEKSOWY PROGRAM DLA MENEDŻERÓW I DYREKTORÓW SPRZEDAŻY

ITSSALES MANAGEMENT
PROGRAM™ 2023

Spraw, by zespół sprzedaży stał się źródłem Twojej przewagi konkurencyjnej dzięki nowym kompetencjom menedżerów!

Start: 20.01.2023
Miejsce zajęć: Warszawa
6 dwudniowych sesji

Kluczowa rola liniowych menedżerów sprzedaży

Dobrze jest mieć efektywnych sprzedawców, ale kluczowe dla firmy znaczenie mają skuteczni kierownicy sprzedaży. Najlepsi handlowcy nie chcą pracować dla słabych menedżerów i odchodzą. A ci, którzy zostają, są słabo zarządzani – bez wsparcia i coachingu. Za sukces najlepszych sił sprzedażowych odpowiadają menedżerowie liniowi, czyli osoby bezpośrednio współpracujące z handlowcami. To oni są kluczem do maksymalizacji zysków.

Dzięki programowi zmienisz swoje podejście do sprzedaży!

Zdobędziesz unikalne know-how m.in. z zakresu rekrutacji, coachingu, wyznaczania i realizacji celów. To pozwoli Ci zwiększyć efektywność całego zespołu handlowców oraz poprawić jego wyniki.

To już nie wystarcza:

  • Cele +10%
  • Okazjonalna kontrola
  • Zarządzanie lejkiem na bazie szacunków handlowców

Teraz konieczne jest:

  • Zwiększenie trafności ocen potencjału
  • Stałe monitorowanie procesów sprzedaży
  • Obowiązek kwalifikowania szans sprzedażowych

ITS Sales Management Program™ pomoże Ci

zbudować

zespół skutecznych handlowców

dopasować

aktywności sprzedażowe do strategii firmy

rozwijać

swoje umiejętności coacha sprzedażowego

zarządzać

lejkiem sprzedażowym w efektywny sposób

Wykorzystaj najnowszą wiedzę i metody sprzedaży do walki na niepewnych rynkach

Liderzy wygrywają także w niepewnych czasach. Dlaczego? Bo podejmują lepsze decyzje i unikają typowych błędów. Potrafią również stosować metody wykorzystywane przez najlepszych na świecie. W wysoce konkurencyjnych warunkach rynkowych średniacy przegrywają. Wygrywają najlepsi.

Sztuka wygrywania w trudnych warunkach to nie czarna magia, ale konkretna wiedza i umiejętności. Jeden nowy pomysł, jedna nowa idea, jeden poważny błąd, którego udało się uniknąć – dają zwrot z inwestycji w program. Zapraszam Państwa do skorzystania z tej wyjątkowej szansy na rozwój umiejętności zarządzania sprzedażą w walce o trwały sukces.

dr Witold Jankowski
prezes ICAN Institute

Kto najbardziej skorzysta z udziału w szkoleniu ITS Sales Management ProgramTM?

Menedżerowie liniowi sprzedaży, czyli osoby, które bezpośrednio współpracują ze sprzedawcami oraz mają kluczowy wpływ na zwiększanie ich zaangażowania i efektywności.

Dyrektorzy sprzedaży, którzy na co dzień kompleksowo zarządzają zarówno procesem sprzedaży, jak i zespołem handlowców.

Handlowcy przygotowujący się do awansu na menedżera zespołu, którzy potrzebują wsparcia w nowej roli. Gdzie – zamiast sprzedawać – będą rozwijać, wspierać i motywować zespół, by realizować cele.

Dołącz do liderów sprzedaży, którzy postawili na rozwój i cieszą się teraz większymi zyskami!

Poznaj najbardziej kompleksowy program rozwoju kompetencji stratega sprzedaży

Sesja 1

Role menedżera sprzedaży – „twarde” i „miękkie” czynniki sukcesu

Podczas tych warsztatów menedżerowie dowiedzą się, jak wiele ról muszą pełnić, ale też jak skutecznie je godzić i realizować. By zarówno oni, jak i zespół osiągali coraz lepsze wyniki. Omówimy też czynniki wpływające na wyniki sprzedaży oraz zmodyfikowany model ACR (aktywności-cele-rezultaty) w kontekście wymogów

Sesja 2

Motywowanie i zarządzanie energią w świecie cyfrowej transformacji sprzedaży

W trakcie tej sesji uczestnicy zgłębią temat motywacji w strukturach sprzedaży. Omówimy jak wynagradzać handlowców, aby stymulować pożądane rezultaty z punktu widzenia strategii sprzedażowej oraz fazy rozwoju firmy i rynku. Na podstawie najnowszych badań przedyskutujemy również temat Inteligencji emocjonalnej oraz perspektywy neuro w relacji menedżer – sprzedawca.

Sesja 3

Neurokomunikacja i wywieranie wpływu

Uczestnicy sesji zgłębią temat komunikacji w kontekście sprzedaży hybrydowej oraz poznają podstawy mechanizmów efektywnej komunikacji sprzedażowej. Bazując na najnowszych odkryciach neuronauki, omówimy założenia produktywnego dialogu biznesowego oraz przećwiczymy komunikowanie się poprzez opowieści (stories).

Sesja 4

Coaching sprzedażowy jako podstawowe narzędzie poprawy wyników i rozwoju handlowców

Dzięki nowo poznanym narzędziom (takim jak model ACR czy GROW), uczestnicy staną się większym wsparciem dla handlowców – pozytywnie wpłyną na rozwój ich kompetencji. Nauczą się pracować nad doskonaleniem i rozwijaniem umiejętności sprzedawców, by ci szybciej finalizowali transakcje i budowali trwałe relacje z klientami.

Sesja 5

Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój

Uczestnicy sesji poznają marketingowo-sprzedażowe podejście do rekrutacji. Dowiedzą się również na czym polega kluczowa kompetencja rekrutacyjna, czyli profilowanie kandydatów. Praktycznie przećwiczymy także dobieranie strategii rozwoju dla różnych handlowców. Omówimy jak łączyć różne formy działań rozwojowych w spójną całość z punktu widzenia celów sprzedażowych i indywidualnych.

Sesja 6

Przywództwo w sprzedaży: zadania i narzędzia

Kursanci zaznajomią się z najnowszymi badaniami neuronauki i ich zastosowaniem w codziennej pracy liderów. Omówimy wyzwania związane ze zmianą modelu przywództwa – z transakcyjnego na transformacyjny. Oraz jak kreować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania w zespołach sprzedażowych. Dzięki warsztatom praktycznie przećwiczymy też zarządzanie konfliktami między rolami zarządczymi a przywódczymi.

Poznaj naszych prowadzących

portret Dr Witold Jankowski

Dr Witold Jankowski
prezes ICAN Institute

portret Marek Gliwny

Marek Gliwny
Ekspert i wykładowca ICAN Institute, praktyk zarządzania, psycholog i menedżer

portret Anna Connor-Łakomy

Anna Connor-Łakomy
Trenerka, Konsultantka i Diagnosta specjalizuje się w komunikacji i współpracy w różnorodności

portret dr hab. Marcin Gołembski

dr hab. Marcin Gołembski
Badacz i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Współzałożyciel Wsparciedecyzji.pl

portret Grzegorz Łapiński

Grzegorz Łapiński
Wieloletni praktyk biznesu i doświadczony menedżer, Business Expert w ICAN Institute

portret Marek Staniszewski

Marek Staniszewski
Certyfikowany trener biznesu i coach zespołów

Co zyskasz, biorąc udział w programie?

1
6 sesji z uznanymi trenerami
Zajęcia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną – pracujemy na konkretnych przypadkach i problemach. Sesje są rozłożone w czasie, dzięki czemu łatwo pogodzisz rozwój z obowiązkami zawodowymi.
2
Przykłady narzędzi i wdrożeń
Otrzymasz narzędzia, metody i checklisty gotowe do zastosowania w pracy jeszcze w trakcie programu. Ułatwią Ci szybkie wdrożenie nowych rozwiązań w firmie, a tym samym zwiększenie efektywności w krótkim czasie.
3
Profesjonalna diagnostyka
Skorzystasz z narzędzi diagnostycznych, np. Organizational Culture Inventory® i ICAN Growth Audit. Wyniki omówisz z ekspertem, dzięki czemu ocenisz kondycję firmy i jej potencjał do wzrostu.
4
Networking i praca w grupie
W czasie programu spotkasz liderów, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami, ale mają doświadczenia z różnych branż, co daje ciekawą wymianę wiedzy i inspiracji.
5
Platforma wiedzy dostępna 24/7
Otrzymujesz dostęp do ICAN PERSONAL LEARNING CLOUDTM. To dodatkowe materiały, które pomogą Ci doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę zdobytą podczas sesji.
6
Wsparcie po zakończeniu programu
Dostęp do materiałów online jest ważny przez 24 miesiące od rozpoczęcia szkolenia. To świetny sposób, by utrwalać wiedzę i zdobywać nowe pomysły.

Co absolwenci mówią o programie?

Przeczytaj, co uczestnicy osiągnęli dzięki udziałowi w ITS Sales Management ProgramTM i za co cenią szkolenia ICAN Institute.

Akurat tak się złożyło, że zaraz po pierwszej sesji programu musiałem rozwiązać w moim dziale sprzedaży pewien konflikt. Od razu wiedziałem, co robić: skorzystałem z technik, które mieliśmy okazję przećwiczyć z resztą uczestników podczas warsztatów, rozwiązując studia przypadków. To doświadczenie już na samym początku pokazało mi, jak praktyczny jest ITS Sales Management ProgramTM. Kolejne sesje przynosiły nowe rozwiązania, które mogłem na bieżąco wdrażać w firmie i jeszcze w trakcie szkolenia obserwować ich pierwsze rezultaty.

Podczas szkolenia nie zabrakło konkretnych wskazówek o tym, w jaki sposób w procesie sprzedaży budować długofalową współpracę z klientem czy oferować mu nową jakość i wartość. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie programu pozwalają mi w codziennej pracy stosować nowe podejście do sprzedaży na dynamicznym rynku energii.

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe i związany z tym spadek sprzedaży sprawiły, że Danfoss podjął również decyzję o usprawnieniu procesów sprzedażowych i marketingowych. Udział w programie ICAN Total SellingTM pomógł menedżerom w zaplanowaniu, wyznaczeniu i realizacji założonych celów oraz zarządzaniu zespołem sprzedażowym. A także przyczynił się do poznania najnowszych rozwiązań, dzięki którym udało się wdrożyć nową strategię i efektywnie zarządzać zmianą.

ITS Sales Management ProgramTM to odpowiedź na bardzo istotną potrzebę rozwoju kompetencji liniowych menedżerów sprzedaży. Wielokrotnie szukałem takiego programu, ale były one zbyt ogólne – dużo teorii i mało konkretów. Liniowi menedżerowie muszą dziś umieć zarządzać w górę, w dół i w poziomie. Uwzględniając cele organizacji oraz zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania klientów, by móc prześcignąć konkurencję.
Jako uczestnik programu ICAN Total SellingTM (poziom dyrektora sprzedaży) wiele skorzystałem, gdy zastosowałem nową wiedzę w swojej organizacji. W mojej ocenie ITS Sales Management ProgramTM wygląda bardzo ciekawie. Na podstawie własnych doświadczeń mogę śmiało polecić programy ICAN Institute.

Ocena uczestników szkolenia ITS Sales Management ProgramTM z 2021 roku:

4,87/5 ocena ogólna szkolenia

Pobierz broszurę i poznaj szczegółowy plan programu, a oprócz tego sprawdź:

  • W jaki sposób polskie organizacje chcą zwiększyć swoją sprzedaż
  • Jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie liniowi
  • Które kompetencje należy rozwijać, by efektywnie zarządzać sprzedażą
Pobierz bezpłatną broszurę  

Klub Absolwentów ICAN Institute

Jako absolwent dołączysz do grona najlepszych w Polsce menedżerów stale doskonalących swoje umiejętności. Podczas spotkań Klubu zyskasz nową dawkę biznesowej inspiracji oraz spotkasz się z największymi autorytetami sprzedaży i zarządzania. To bezcenna szansa na wartościowy networking i poszerzenie kontaktów biznesowych.

Poznaj nową jakość networkingu
w ramach społeczności ICAN Institute!

Gwarancja jakości: pewność korzyści + zero ryzyka

ITS Sales Management ProgramTM za podstawę przyjmuje wypróbowany wzór edukacji dla menedżerów, który jest stosowany przez światowych liderów programów szkoleniowych. W przeciwieństwie do większości programów edukacyjnych oferowanych w Polsce dajemy Państwu następujące gwarancje:

§1 Gwarancja jakości

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych konsultantów na podstawie oryginalnych, praktycznych materiałów i opracowań ICAN Institute, wydawcy „MIT Sloan Management Review Polska”.

§2 Gwarancja korzyści

Wiedza i umiejętności będą prowadzić do konkretnych korzyści w firmach uczestników.

Gwarancje te poparte są deklaracją:

Jeśli po pierwszej sesji (2 dni szkoleniowe) uczestnicy uznają, że ITS Sales Management ProgramTM nie zaspokaja ich potrzeb, oferujemy całkowity zwrot kosztów szkolenia. Z uczestnictwem w programie nie wiąże się więc żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w postaci lepszej jakości przywództwa. Co przekłada się na wyższą produktywność własną oraz większe zaangażowanie i motywację podwładnych.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!