NOWY, KOMPLEKSOWY PROGRAM DLA MENEDŻERÓW I DYREKTORÓW HR

ITL STRATEGIC
HR MANAGEMENT™

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – zdobądź kluczowe kompetencje biznesowe i zbuduj przewagę konkurencyjną swojej firmy!

Zostań skutecznym liderem HR i buduj silną organizację, odnoszącą sukcesy

Podczas ITL Strategic HR Management™ zwiększysz swoje umiejętności z zakresu: współtworzenia wygrywających strategii i przekładania ich na konkretne działania, kształtowania przywództwa, dbania o ciągłość władzy w organizacji oraz przyciągania najlepszych pracowników. Program to szansa dla każdego lidera HR, który chce wnosić większą wartość do firmy i stać się kluczowym ogniwem w rozwoju swojej organizacji.

Czas wejść do gry! Zasoby ludzkie stają się kluczowym źródłem przewagi firm

A jednocześnie – z powodu rotacji, deficytu talentów i nielojalności pracowników – jednym z głównych wyzwań strategicznych. Według badań ICAN Research:

jedynie w co czwartej firmie dyrektor HR pełni jednocześnie funkcję członka zarządu

szefów HR uważa, że brak współpracy wynika ze skoncentrowania działań HR na zadaniach ściśle kadrowych i nieangażowania w cele rozwojowe

w połowie firm przedstawiciel HR jest zapraszany na posiedzenia kierownictwa raz na kwartał lub rzadziej

firm przyjęło mniejszą liczbę osób do pracy, niż miało w planach*


* Badanie „Plany pracodawców” – Instytut Badawczy Randstad

Tylko owocna współpraca na linii HR – zarząd może przynieść satysfakcjonujące rezultaty!

portret Marzena Budziszewska-Pettyn

HR już dawno powinien zejść z ławki rezerwowych!

W wielu firmach tak się jednak nie stało. Do tej pory brakowało nam w Polsce możliwości poszerzenia swojej wiedzy z zakresu budowania strategii, zarządzania innowacjami czy tworzenia modeli biznesowych, by odwrócić tę sytuację.

ITL Strategic HR Management™ daje szansę na szybki i kompleksowy rozwój dla osób pracujących w Human Resources. Dzięki udziale w programie zdobędziesz niezbędne kompetencje, aby aktywnie uczestniczyć w kluczowych procesach w firmie. Każda sesja to możliwość spotkania z menedżerami wysokiego szczebla odpowiadającymi za zarządzanie istotnymi obszarami w różnych organizacjach. To będzie cenna lekcja biznesu widzianego z wielu perspektyw!

Marzena Budziszewska-Pettyn
HR Manager CEE, DLL Polska SA,
członek Rady Ekspertów Klubu HR przy ICAN Institute

Dołącz do liderów HR, którzy z sukcesem wdrażają podejście strategiczne do zarządzania zasobami ludzkimi!

Dołączam  

Kto najbardziej skorzysta z udziału w programie ITL Strategic HR Management™?

ikonka dyrektora

Dyrektorzy HR, którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę biznesową o spojrzenie strategiczne i przywódcze oraz odpowiednio przygotować się do pełnienia funkcji kluczowego ogniwa firmowego procesu decyzyjnego.

ikonka specjalisty przygotowanego do awansu

Przygotowywani do awansów specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi chcący zwiększyć świadomość potrzeb biznesowych i wykazać wartość swojej pracy przed zarządem.

ikonka przedstawiciela działu HR

Przedstawiciele działów HR w firmach, którzy chcą stać się partnerami dla biznesu i głównymi doradcami zarządów przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

5 sesji, które zmienią Ciebie,
Twój zespół i Twoją organizację

SESJA01
Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie VUCA 3.0 Jak pandemia i wojna w Ukrainie przyspieszyła zmiany w naszym podejściu do zarządzania strategicznego. Uodpornij się na pułapki nowej normalności, poznając nowe zasady budowania strategii biznesowej. Dowiedz się, w jaki sposób przełożyć ambitne plany na skuteczne działania różnych działów. Podczas pierwszej sesji uzyskasz dostęp do sprawdzonych narzędzi usprawniających proces formułowania strategii dla firm różnej wielkości, a także kreowania misji, wizji i wartości organizacji spójnych z jej strategią.
SESJA02
Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego Podczas tej sesji otrzymasz narzędzia strategiczne niezbędne do walki na konkurencyjnym rynku. Nauczysz się precyzyjnie analizować otoczenie rynkowe i aktualną pozycję organizacji. Ta świadomość pozwoli Ci skutecznie wspierać zarząd w opanowaniu bieżących wyzwań. Dowiesz się, po które z pojawiających się szans Twoja firma powinna sięgnąć, by przełożyło się to na jak największe zyski. Przygotujesz strategię kapitału ludzkiego uwzględniającą cele długoterminowe Twojej firmy.
SESJA03
Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny Poznasz najnowsze trendy związane z kreowaniem przywództwa w organizacji. Dowiesz się, w jaki sposób zapewniać ciągłość zarządzania na różnych szczeblach organizacji oraz jak sprostać rosnącej potrzebie edukowania nowych pokoleń liderów. Zagłębisz się w różne modele przywództwa, by znaleźć te, które są najbardziej efektywne dla poszczególnych zespołów i całej organizacji. Poznasz proste rozwiązania, których wdrożenie pozwoli Ci wykazać wpływ HR na jakość przywództwa i efektywność zespołów. Nowe umiejętności zweryfikujesz podczas symulacji biznesowej związanej z zarządzaniem zespołem.
SESJA04
Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie Podczas tej sesji zdobędziesz gotowe narzędzia do przeprowadzenia procesu rekrutacji nowych pracowników, ich motywowania i rozwoju. Dowiesz się, jak współpracować z innymi działami przy planowaniu procesów rekrutacyjnych najlepiej odpowiadających ich wzywaniom. Poznasz nowe formuły i profile kompetencyjne pożądane na różnych stanowiskach w najważniejszych obszarach biznesowych. Sięgniesz po pakiet narzędzi do budowy przyjaznego wizerunku firmy – wewnętrznego i zewnętrznego. Zrozumiesz kluczowe motywacje i różnice między pokoleniami X, Y, Z i dowiesz się, jak najlepsze firmy na świecie czerpią swoją siłę z różnorodności.
SESJA05
Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian Poznasz wszystkie etapy kształtowania zespołów i dowiesz się, jak wspierać liderów poszczególnych jednostek w kształtowaniu poczucia wspólnoty, zwiększaniu zaangażowania i motywacji do działania. Uzyskasz wiedzę z zakresu najlepszych praktyk, dzięki którym wykreujesz pozytywną atmosferę w dynamicznym miejscu pracy przekładającą się na wzrost skuteczności i innowacyjności pracowników. Przede wszystkim zdobędziesz nowe kompetencje w zakresie wprowadzania zmian, uwzględniając zarówno jasną komunikację, zaplanowanie „szybkich sukcesów”, jak i etap utrwalania zmian w kulturze organizacji.

Poznaj naszych prowadzących

portret Dr Witold Jankowski

Dr Witold Jankowski
prezes ICAN Institute, redaktor „ICAN Management Review”

portret Andrzej Jacaszek

Andrzej Jacaszek
Wiceprezes ICAN Institute

portret Izabela Stachurska

Izabela Stachurska
Międzynarodowy konsultant i trener przywództwa

portret Anna Connor-Łakomy

Anna Connor-Łakomy
Professional Scrum Trainer, konsultant, coach ICF

portret Piotr Stohnij

Piotr Stohnij
Trener i konsultant ICAN Institute

portret Paula Wąsowska, DBA

Paula Wąsowska, DBA
Ekspert w obszarze nowych technologii, perswazji i komunikacji biznesowej

portret Dr Maria Mycielska

Dr Maria Mycielska
Certyfikowany trener, coach i konsultant z 15-letnim doświadczeniem

portret Grzegorz Pisarczyk

Grzegorz Pisarczyk
Doświadczony Trener, Mentor i Konsultant z 12-letnim doświadczeniem. Ekspert w budowaniu silniejszych zespołów

Co zyskujesz, biorąc udział w programie?

W trakcie programu wyposażymy Cię w wiedzę, którą przekujesz w sukces własny i pomożesz swojej organizacji stać się liderem branży!

1

5 sesji z uznanymi trenerami

Zajęcia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną – pracujemy na konkretnych przypadkach i problemach. Sesje są rozłożone w czasie, dzięki czemu łatwo pogodzisz rozwój z obowiązkami zawodowymi.

2

Przykłady narzędzi i wdrożeń

Poznasz metody i rozwiązania biznesowe gotowe do zastosowania w pracy jeszcze w trakcie programu. Ułatwią Ci szybkie wdrożenie nowych rozwiązań w firmie, a tym samym zwiększenie efektywności w krótkim czasie.

3

Plan na zwiększenie zyskowności

Zyskasz zupełnie nową perspektywę na kwestie współpracy HR z innymi działami, dzięki czemu zaaranżujesz zmiany, które szybko przełożą się na efektywność Twojego zespołu, a następnie całej firmy.

4

Networking i praca w grupie

W czasie programu spotkasz liderów, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami, ale mają doświadczenia z różnych branż, co daje ciekawą wymianę wiedzy i inspiracji.

5

Platforma wiedzy dostępna 24/7

Otrzymujesz dostęp do ICAN PERSONAL LEARNING CLOUD™. To dodatkowe materiały, które pomogą Ci doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę zdobytą podczas sesji.

6

Wsparcie po zakończeniu programu

Dostęp do materiałów online jest ważny przez 24 miesiące od rozpoczęcia szkolenia. To świetny sposób, by utrwalać wiedzę i zdobywać nowe pomysły.

Co absolwenci mówią o programie?

Przeczytaj, co uczestnicy osiągnęli dzięki udziałowi w ITL Strategic HR Management™ i za co cenią szkolenia ICAN Institute

cytat
Dostęp do tej wiedzy przekłada się na wzrost spółki

Moi pracownicy postrzegają udział w programie nie tylko jako szansę na rozwój swoich umiejętności, ale i jako ogromne wyróżnienie. Wiem, że kierując ich na to szkolenie, zapewniam im dostęp do najnowszej wiedzy i sprawdzonych narzędzi, które później przekładają się na wzrost naszej spółki.
Krzysztof Folta
prezes zarządu TIM S.A.
cytat
Rekrutacja stała się szybsza i efektywniejsza

Jednym z powodów, dla którego zdecydowałem się nie tylko wziąć udział w programie, ale także z niecierpliwością wyczekiwałem kolejnych sesji, byli uczestnicy. W miarę upływu czasu rozwinęły się między nami zarówno koleżeńskie, jak i biznesowe relacje. O praktyczności szkolenia może świadczyć fakt, że krótko po jego zakończeniu miałem już okazję korzystać z narzędzi zdobytych podczas sesji. Przetestowałem m.in. poradnik rekrutacyjny, który pomógł mi usprawnić proces rekrutacji i zwiększyć jego skuteczność. Zdecydowanie poleciłbym ten program każdemu menedżerowi na każdym szczeblu kariery, nie tylko, żeby mógł nauczyć się czegoś nowego, ale także, by podzielił się swoją wiedzą z innymi./strong>.
Łukasz Kutrzeba
dyrektor rozwoju, Jagiellońskie Centrum Innowacji

Ocena uczestników programu rozwojowego ITL Strategic HR Management™ z 2021 roku:

4,87/5

ocena ogólna szkolenia

Pobierz broszurę i poznaj szczegółowy plan programu oraz sprawdź:

  • Jak wygląda „zwinny zespół”
  • W jaki sposób udowodnić strategiczną rolę HR
  • Czym jest Stractics – nowe podejście do zarządzania strategicznego
okładka broszury ITL Neuroleadership Academy™
logo Klubu Absolwentów ICAN Institute

Klub Absolwentów ICAN Institute

Jako absolwent dołączysz do grona najlepszych w Polsce menedżerów stale doskonalących swoje umiejętności. Podczas spotkań Klubu zyskasz nową dawkę biznesowej inspiracji oraz spotkasz się z największymi autorytetami HR i zarządzania. To bezcenna szansa na wartościowy networking i poszerzenie kontaktów biznesowych.

Gwarancja jakości: pewność korzyści + zero ryzyka

Program ITL Strategic HR Management™ za podstawę przyjmuje wypróbowany wzór edukacji dla menedżerów, który jest stosowany przez światowych liderów programów szkoleniowych. W przeciwieństwie do większości programów edukacyjnych oferowanych w Polsce dajemy Państwu następujące gwarancje:

§1 Gwarancja jakości

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych konsultantów na podstawie oryginalnych, praktycznych materiałów i opracowań ICAN Institute, wydawcy „ICAN Management Review” i „MIT Sloan Management Review Polska”.

§2 Gwarancja korzyści

Wiedza i umiejętności będą prowadzić do konkretnych korzyści w firmach uczestników.

Gwarancje te poparte są deklaracją:

Jeśli po I sesji szkoleniowej (2 dni szkoleniowe): uczestnicy uznają, że program ITL Strategic HR Management™ nie zaspokaja ich potrzeb, oferujemy całkowity zwrot kosztów uczestnictwa. Jeśli w trakcie trwania programu nastąpią zmiany personalne w Państwa firmie, istnieje możliwość zastąpienia wcześniej wysłanego na szkolenie uczestnika inną osobą z firmy. Z uczestnictwem w programie ITL Strategic HR Management™ nie wiąże się żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w postaci praktycznych umiejętności oraz nowych rozwiązań w firmie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!