ITS Sales Strategy Program™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
Sesja 1: Wygrywająca strategia sprzedaży a model biznesowy i ogólna strategia firmy: proces budowy strategii sprzedaży krok po kroku
grupa WA1 07-08.10.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Organizacja procesów sprzedaży: nowy podział pracy między marketingiem a sprzedażą – pozyskiwanie szans, zarządzanie lejkiem i realizacja celów
grupa WA1 04-05.11.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia zarządzania sprzedażą wielokanałową: nowy model hybrydowego omnichannel
grupa WA1 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Zarządzanie marżą w sprzedaży: między ofertą, ceną a polityką rabatową
grupa WA1 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Negocjacje na poziomie strategicznym: jak bronić zysków i budować konstruktywną relację z klientem
grupa WA1 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie kluczowymi klientami: jak ich pozyskiwać i jak zwiększać potencjał obecnych kupujących
grupa WA1 24-25.03.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Sprzedaż przyszłości: value co-creation, innowacje i zarządzanie zmianą w dziale sprzedaży
grupa WA1 21-22.04.2023 piątek, sobota