ITS Sales Strategy Program™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Wygrywająca strategia sprzedaży a model biznesowy i ogólna strategia firmy: proces budowy strategii sprzedaży krok po kroku
grupa A 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Organizacja procesów sprzedaży: nowy podział pracy między marketingiem a sprzedażą – pozyskiwanie szans, zarządzanie lejkiem i realizacja celów
grupa A 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia zarządzania sprzedażą wielokanałową: nowy model hybrydowego omnichannel
grupa A 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Zarządzanie marżą w sprzedaży: między ofertą, ceną a polityką rabatową
grupa A 18-19.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Negocjacje na poziomie strategicznym: jak bronić zysków i budować konstruktywną relację z klientem
grupa A 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie kluczowymi klientami: jak ich pozyskiwać i jak zwiększać potencjał obecnych kupujących
grupa A 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Sprzedaż przyszłości: value co-creation, innowacje i zarządzanie zmianą w dziale sprzedaży
grupa A 10-11.06.2022 piątek, sobota