ITL Strategic Leadership Academy™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa WA1 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia konkurencyjna w wymiarze oferty wartości i modelu biznesowego
grupa WA1 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: od systemu zarządzania innowacją do nowych produktów i rozwiązań
grupa WA1 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w warunkach niepewności i złożoności
grupa WA1 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna: od diagnozy do rozwoju
grupa WA1 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie?
grupa WA1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: nowe technologie, procesy i rozwiązania organizacyjne
grupa WA1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa WA1 08-09.09.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Transformacja marketingu: nowe role i zadania, ścieżki i zachowania klientów, nowe miejsce w organizacji
grupa WA1 06-07.10.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Transformacja cyfrowa w wymiarze strategicznym: nowe lewary budowania wartości firmy
grupa WA1 03-04.11.2023 piątek, sobota