ITL Personal Leadership Academy™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA B – Warszawa
Sesja 1: Lider w świecie VUCA 2.0+: kluczowe wyzwania i niezbędne kompetencje
grupa A 22-23.10.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Wewnętrzna siła lidera: dynamika atutów i niedoskonałości
grupa A 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Autoprezentacja lidera w wirtualnym środowisku – jak występować, by inni chcieli nas słuchać
grupa A 10-11.12.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji i perswazji
grupa A 18-19.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa A 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Budowanie sieci wpływu i kontrowersje wokół zdobywania władzy
grupa A 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Lider negocjator - jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa A 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Innowacyjny lider jak przewodzić i napędzać innowacje w firmie
grupa A 24-25.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego - między stresem a osiągnięciami
grupa A 15-16.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Przywództwo cyfrowe: lider w świecie transformacji i nowych technologii
grupa A 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Lider w świecie VUCA 2.0+: kluczowe wyzwania i niezbędne kompetencje
grupa B 20-21.04.2022 środa, czwartek
Sesja 2: Wewnętrzna siła lidera: dynamika atutów i niedoskonałości
grupa B 18-19.05.2022 środa, czwartek
Sesja 3: Autoprezentacja lidera w wirtualnym środowisku – jak występować, by inni chcieli nas słuchać
grupa B 22-23.06.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa B 06-07.07.2022 środa, czwartek
Sesja 5: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji i perswazji
grupa B 24-25.08.2022 środa, czwartek
Sesja 6: Budowanie sieci wpływu i kontrowersje wokół zdobywania władzy
grupa B 21-22.09.2022 środa, czwartek
Sesja 7: Lider negocjator - jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa B 19-20.10.2022 środa, czwartek
Sesja 8: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa B 16-17.11.2022 środa, czwartek
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego
grupa B 14-15.12.2022 środa, czwartek
Sesja 10: Przywództwo cyfrowe: lider w świecie transformacji i nowych technologii
grupa B 18-19.01.2023 środa, czwartek