ITL Neuroleadership Academy™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA B – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne jako narzędzie transformacji pracy zespołów i firm
grupa A 17-18.09.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Neuronauka w przywództwie: przełomowe badania i ich wpływ na praktykę zarządzania
grupa A 15-16.10.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Różnorodne zespoły w nowej normalności
grupa A 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Uważność (mindfulness) w biznesie jako źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnych liderów, zespołów i organizacji
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa A 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Mierzalny wellbeing – tworzenie ekosystemu dobrostanu w organizacji
grupa A 18-19.02.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Zarządzanie innowacyjnością i wykorzystanie potencjału twórczego myślenia zespołów
grupa A 18-19.03.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Zwinny lider: metodyki agile i kształtowanie własnego systemu w organizacji
grupa A 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 9: X – Teams – budowanie i skalowanie siły i odporności psychicznej w organizacji
grupa A 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Neurolider – integracja wiedzy
grupa A 01-02.07.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Przywództwo transformacyjne
grupa B 20-21.04.2022 środa, czwartek
Sesja 2: Różnorodność a biochemia komunikacji
grupa B 06-07.05.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Lider jako agent zmiany i transformacji
grupa B 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Neuronauka w przywództwie: przełomowe badania i ich wpływ na praktykę zarządzania
grupa B 15-16.07.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Kapitał przywódczy w perspektywie neuro
grupa B 02-03.09.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Dobrostan organizacyjny
grupa B 30.09.-01.10.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Innowacyjność w perspektywie neuro
grupa B 04-05.11.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Zespoły typu X w usieciowionym środowisku pracy
grupa B 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Zwinny lider
grupa B 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Neurolider: od idei do praktyki
grupa B 03-04.02.2023 piątek, sobota