ITL Management™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
  • GRUPA KR1 – Kraków
  • GRUPA WR1 – Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WA1 02-03.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WA1 13-14.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WA1 03-04.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WA1 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa WA1 31.03-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WA1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WA1 02-03.06.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WA1 30.06-01.07.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WA1 25-26.08.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WA1 22-23.09.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WA1 13-14.10.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WA1 17-18.11.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa KR1 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KR1 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KR1 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KR1 17-18.02.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KR1 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KR1 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KR1 19-20.05.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KR1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KR1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KR1 18-19.08.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KR1 22-23.09.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WR1 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa WR1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa WR1 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WR1 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WR1 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WR1 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WR1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WR1 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WR1 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WR1 25-26.08.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WR1 15-16.09.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WR1 13-14.10.2023 piątek, sobota