ITL Management™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
  • GRUPA B – Warszawa
  • GRUPA GDA – Gdańsk
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA POZ – Poznań
  • GRUPA WRO – Wrocław
  • GRUPA WR2 – Wrocław
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa A 03-04.12.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa A 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa A 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa A 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa A 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa A 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Od komunikacji do negocjacji
grupa A 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa A 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa A 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa A 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa B 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa B 01-02.07.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa B 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa B 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa B 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa B 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa B 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków: od zrozumienia klienta do klientocentryczności
grupa B 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa B 03-04.03.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa B 31.03.-01.04.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa B 28-29.04.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa B 26-27.05.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa GDA 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa GDA 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa GDA 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa GDA 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa GDA 16-17.09.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa GDA 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa GDA 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa GDA 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa GDA 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa GDA 17-18.02.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa GDA 17-18.03.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa GDA 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa KRK 28-29.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 11-12.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków: od zrozumienia klienta do klientocentryczności
grupa KRK 03-04.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 08-09.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 19-20.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 09-10.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 14-15.10.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 27-28.05.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa POZ 10-11.06.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy, a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 22-23.07.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 02-03.09.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa POZ 30.09.-01.10.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 28-29.10.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa POZ 25-26.11.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa POZ 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa POZ 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa POZ 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa POZ 24-25.03.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa POZ 21-22.04.2023 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WRO 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa WRO 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WRO 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WRO 17-18.06.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Od komunikacji do negocjacji
grupa WRO 15-16.07.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WRO 26-27.08.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WRO 23-24.09.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WRO 21-22.10.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w szybkim i turbulencyjnym świecie
grupa WR2 18-19.11.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: narzędzia i kluczowe elementy
grupa WR2 09-10.12.2022 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego: operacjonalizacja i wdrożenie
grupa WR2 20-21.01.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WR2 10-11.02.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WR2 10-11.03.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WR2 14-15.04.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WR2 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WR2 16-17.06.2023 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WR2 07-08.07.2023 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WR2 25-26.08.2023 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WR2 15-16.09.2023 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WR2 13-14.10.2023 piątek, sobota