ITL Management™ 2021

  • GRUPA C – Warszawa
  • GRUPA KRK – Kraków
  • GRUPA POZ – Poznań
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa C 18-19.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa piątek, sobota 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa C 20-21.08.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa C 10-11.09.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa C 08-09.10.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa C 26-27.11.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa C 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa C 21-22.01.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa C 25-26.02.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa C 25-26.03.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa C 22-23.04.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa C 20-21.05.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK 14-15.05.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KRK 25-26.06.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KRK 16-17.07.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KRK 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa KRK 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KRK 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KRK 10-11.12.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KRK 14-15.01.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KRK 18-19.02.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KRK 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KRK 08-09.04.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KRK 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa POZ 09-10.07.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 03-04.09.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 01-02.10.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy
grupa POZ 05-06.11.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa POZ 10-11.12.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa POZ 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 8: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa POZ 04-05.02.2022 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 04-05.03.2022 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa POZ 01-02.04.2022 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa POZ 13-14.05.2022 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa POZ 24-25.06.2022 piątek, sobota