0

Strategic Leadership Academy 2020

  • GRUPA B – Warszawa
Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 03-04.07.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 17-18.07.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa B 04-05.09.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa B 02-03.10.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa B 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Strategia konkurencyjna: jak zwyciężać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 11-12.12.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 05-06.02.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe media, nowi konsumenci, nowy biznes
grupa B 26-27.02.2021 piątek, sobota
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa B 12-13.02.2021 piątek, sobota