ICAN Institute
Sklep Kontakt

Strategic Leadership Academy 2020

  • GRUPA A – Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  • GRUPA B – Warszawa
Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 02-03.10.2019 środa, czwartek
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak zwyciężać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa A 13-14.11.2019 środa, czwartek
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa A 04-05.12.2019 środa, czwartek
Sesja 4: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa A 15-16.01.2020 środa, czwartek
Sesja 5: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa A 19-20.02.2020 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa A 11-12.03.2020 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa A 22-23.04.2020 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa A 20-21.05.2020 środa, czwartek
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe media, nowi konsumenci, nowy biznes
grupa A 03-04.06.2020 środa, czwartek
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa A 01-02.07.2020 środa, czwartek
Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak zwyciężać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 27-28.03.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 24-25.04.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 15-16.05.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa B 26-27.06.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 17-18.07.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa B 04-05.09.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa B 02-03.10.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe media, nowi konsumenci, nowy biznes
grupa B 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa B 11-12.12.2020 piątek, sobota
!
WSPIERAMY FIRMY W KRYZYSIE Przejdź do sekcji specjalnej