0

Personal Leadership Academy 2020

  • GRUPA B – Warszawa
Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa B 19-20.06.2020 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa B 10-11.07.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa B 04-05.09.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa B 02-03.10.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa B 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa B 04-05.12.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa B 15-16.01.2021 piątek, sobota
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa B 05-06.02.2021 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa B 12-13.03.2021 piątek, sobota
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa B 09-10.04.2021 piątek, sobota