ICAN Institute
Sklep Kontakt

Personal Leadership Academy 2019

  • GRUPA WRO – Wrocław
Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa WRO 14-15.06.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa WRO 30-31.08.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa WRO 27-28.09.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa WRO 18-19.10.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa WRO 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa WRO 06-07.12.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa WRO 17-18.01.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa WRO 07-08.02.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa WRO 13-14.03.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa WRO 08-09.05.2020 piątek, sobota
!
WSPIERAMY FIRMY W KRYZYSIE Przejdź do sekcji specjalnej