0

Management 2019

  • GRUPA KRK2 – Kraków
  • GRUPA POZ – Poznań
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KRK2 24-25.05.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa KR2 28-29.06.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KR2 23-24.08.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KR2 27-28.09.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KR2 25-26.10.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KR2 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa KR2 13-14.12.2019 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa KR2 17-18.01.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa KR2 07-08.02.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa KR2 13-14.03.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa KR2 02-03.10.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa KR2 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 07-08.06.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa POZ 12-13.07.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 09-10.08.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 13-14.09.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa POZ 11-12.10.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 22-23.11.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa POZ 06-07.12.2019 piątek, sobota
Sesja 8: Od komunikacji do negocjacji
grupa POZ 10-11.01.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa POZ 14-15.02.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa POZ 07-08.08.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa POZ 11-12.09.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa POZ 09-10.10.2020 piątek, sobota