ITS Sales Strategy Program™ 2023

  • GRUPA WA1 – Warszawa
Sesja 1: Wygrywająca strategia sprzedażowa: jak ją tworzyć, wdrażać i aktualizować
grupa WA1 16-17.12.2022 piątek, sobota
Sesja 2: Kluczowe procesy realizacji strategii sprzedażowej
grupa WA1 27-28.01.2023 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie relacją z klientem: segmentacja, metody sprzedaży, utrzymanie, rozwój wartości w czasie
grupa WA1 24-25.02.2023 piątek, sobota
Sesja 4: Zarządzanie marżą w sprzedaży: między ofertą, ceną a polityką rabatową
grupa WA1 24-25.03.2023 piątek, sobota
Sesja 5: Negocjacje w sprzedaży: od tworzenia wartości dla klienta do jej podziału
grupa WA1 28-29.04.2023 piątek, sobota
Sesja 6: Innowacja w sprzedaży: wymiar oferty, metod, procesów i organizacji
grupa WA1 12-13.05.2023 piątek, sobota
Sesja 7: Integracja wiedzy i przygotowanie do wdrożenia
grupa WA1 02-03.06.2023 piątek, sobota