Insighty dają liderom przewagę w cyfrowych czasach, poznaj ICAN Business Insight

ITS Sales Management Program™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją (“twarde” i “miękkie” czynniki sukcesu)
grupa A 24-25.11.2021 środa, czwartek
Sesja 2: Planowanie wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa A 15-16.12.2021 środa, czwartek
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa A 12-13.01.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Motywacja i coaching: teoria praktyka i wyniki
grupa A 16-17.02.2022 środa, czwartek
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa A 09-10.03.2022 środa, czwartek