0

ITS Sales Management Program 2021

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Role menedżera sprzedaży – między strategią a realizacją (“twarde” i “miękkie” czynniki sukcesu)
grupa A 26-27.03.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Planowanie wyznaczanie i realizacja celów: model zintegrowany
grupa A 23-24.04.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Zarządzanie zespołem sprzedażowym: rekrutacja i wdrożenie, rozwój, optymalizacja
grupa A 21-22.05.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i coaching: teoria praktyka i wyniki
grupa A 11-12.06.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Menedżer sprzedaży jako uczestnik procesu tworzenia wartości firmy: od zrozumienia biznesowego (business acumen) do skutecznego tworzenia wartości
grupa A 02-03.07.2021 piątek, sobota