ITS Sales Leadership Program™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Strategiczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 08-09.10.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Taktyczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 19-20.11.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Motywowanie i zarządzanie energią
grupa A 17-18.12.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Coaching w sprzedaży
grupa A 14-15.01.2022 piątek, sobota
Sesja 5: Neurokomunikacja w sprzedaży
grupa A 18-19.02.2022 piątek, sobota
Sesja 6: Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój
grupa A 11-12.03.2022 piątek, sobota
Sesja 7: Przywództwo w sprzedaży
grupa A 01-02.04.2022 piątek, sobota