0

ITS Sales Leadership Program 2021

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Strategiczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 14-15.04.2021 piątek, sobota
Sesja 2: Taktyczne zarządzanie sprzedażą
grupa A 12-13.05.2021 piątek, sobota
Sesja 3: Motywowanie i zarządzanie energią
grupa A 16-17.06.2021 piątek, sobota
Sesja 4: Komunikacja w sprzedaży 2.0
grupa A 14-15.07.2021 piątek, sobota
Sesja 5: Coaching w sprzedaży
grupa A 25-26.08.2021 piątek, sobota
Sesja 6: Rekrutacja, selekcja, wdrożenie i rozwój
grupa A 15-16.09.2021 piątek, sobota
Sesja 7: Przywództwo w sprzedaży
grupa A 13-14.10.2021 piątek, sobota