ITL Strategic Leadership Academy™ 2022

  • GRUPA A – Warszawa
Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa A 24-25.11.2021 środa, czwartek
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak zwyciężać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa A 15-16.12.202 środa, czwartek
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa A 12-13.01.2022 środa, czwartek
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa A 16-17.02.2022 środa, czwartek
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa A 16-17.03.2022 środa, czwartek
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa A 06-07.04.2022 środa, czwartek
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa A 11-12.05.2022 środa, czwartek
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa A 08-09.06.2022 środa, czwartek
Sesja 9: Rewolucja w marketingu: nowe media, nowi konsumenci, nowy biznes
grupa A 06-07.07.2022 środa, czwartek
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa A 24-25.08.2022 środa, czwartek